Yemek Sepeti yöneticilerinin türlü oyunlarla, haksız hukuksuz bir biçimde yaptıkları işçi ve sendika düşmanlığını protesto ediyoruz.

Yemek Sepeti yöneticilerinin türlü oyunlarla, haksız hukuksuz bir biçimde yaptıkları işçi ve sendika düşmanlığını protesto ediyoruz.
28.02.2021
A+
A-

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın resmi verilerine göre, Yemek Sepeti/Vale/ Bana Bi’de Türkiye genelinde 2021 Ocak ayı itibarıyla 6200 işçi çalışmaktadır.

Yemek Sepeti işçileri, insanca yaşayabilecek bir ücret ve insan onuruna yaraşır çalışma koşulları için anayasal haklarını kullanarak DİSK üyesi Nakliyat-İş sendikasında örgütlenmeye, üye olmaya başlamışlardır.

2020 yılının son aylarında başlayan bu süreç, 2021 Ocak ayında daha da hızlanarak devam etmiştir.

Yemek sepeti işvereni, bu aşamada sendika üyelerimizin ağırlıkta olduğu işletmeye bağlı bazı işyerlerinin iş kolunu keyfi olarak 15 Nolu, Taşımacılık iş kolundan, 10 Nolu Ticaret, Eğitim, Büro İş koluna çevirmiştir.Yemek Sepeti işvereni, bu yolla sendikamızın örgütlenmesini, Toplu İş Sözleşmesi yetkisini engellemek istemektedir”

Yemek Sepeti işvereni, bu yolla Nakliyat-İş sendikasının örgütlenmesini, Toplu İş Sözleşmesi yetkisini engellemek istemektedir”

Sendika üyeliğiyle ilgili düzmece ve yanıltıcı beyanlarda bulunmak, işçilerin geçerli olan üyeliklerini engellemek maksadıyla statülerini bilerek yanlış sınıflandırmak da dahil olmak üzere işçiler üzerinde tehdit ve yıldırma politikaları uygulamaktadır.

İşçilerin herhangi bir engellemeye maruz kalmaksızın örgütlenme hakkı ILO’nun uluslararası ana çalışma standartları çerçevesinde güvence altına alınmış temel bir haktır.

Türkiye’nin de imzası bulunan, örgütlenme özgürlüğü ve toplu sözleşme yapma hakkıyla ilgili 87 ve 98 numaralı ILO sözleşmeleri ciddi bir şekilde ihlal edilmektedir.

İşçilerin özgür bir şekilde sendika kurma veya bir sendikaya üye olma; ekonomik, sosyal ve çalışma şartlarını daha iyi hale getirmek için toplu sözleşme yapma hakları aynı zamanda Türkiye Anayasası’nın 51. ve 53. maddeleriyle de garanti altına alınmıştır.

Yemek Sepeti yönetimi,  ulusal ve uluslararası yasalara uyum sağlaması için, işçilere ve işçilerin temsilcilerine yönelik bu sendika karşıtı faaliyetlere derhal son vermesi ve işçilerin bir sendikaya katılma yönündeki özgür iradelerine saygı göstermesi gerekmektedir.

İşçilerin DİSK’i, Nakliyat-İş sendikasını seçmeleri haklarını kullanmalarının ve özgür iradelerinin bir sonucudur. Başta işveren olmak üzere herkes bu haklara ve işçilerin özgür iradesine saygı göstermelidir.

Halkçı Mühendis Mimar ve Şehir Plancıları olarak ;

Yemek Sepeti işçilerinin ve DİSK/Nakliyat-İş Sendikası’nın haklı mücadelesi destekliyoruz.

İşçilerin uluslararası sözleşmelerle de güvence altına alınmış anayasal sendika ve sözleşme haklarına saygı göstermeye,

Tüm yetkilileri hileli yollar kullanarak işçilerin haklarını kullanmalarını engellemeye çalışanlara karşı göreve çağırıyoruz.

Yemek Sepeti İşvereninin işçi ve sendika düşmanlığına karşı, Yemek Sepeti İşçileri ve Nakliyat-İş’le dayanışma gösteriyoruz. BOYKOT’a hep birlikte hazır olduğumuzu belirtiyoruz.

28 Şubat Pazar günü Saat 19:00’da Twitter’dayız. Bir tweette Yemek Sepeti İşçilerinin haklı mücadelesine destek için gönderiyoruz.

Biliyoruz ki ÖRGÜTSÜZ HALK KÖLE HALKTIR! ÖRGÜTLÜ HALK YENİLMEZ!

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.