TMMOB Maden Mühendisleri Odası ana yönetmelik değişikliği resmi gazetede yayınlandı.

TMMOB Maden Mühendisleri Odası ana yönetmelik değişikliği resmi gazetede yayınlandı.
14.08.2020
A+
A-

Yayınlanan yönetmelik maddeleri

MADDE 1 – 24/8/2005 tarihli ve 25916 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Maden Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Oda Genel Kurulu, toplam üye sayısının %5’i oranında, doğal delegeler dahil olmak üzere 1000 kişiden çok olmamak üzere Şube genel kurullarınca, şubelerin dışında kalan iller için ise Oda Yönetim Kurulunun belirleyeceği illerden oluşan bölgelerde ve her bölge için yine Oda Yönetim Kurulunun belirleyeceği bir ilde, görevlendirdiği Oda temsilcisinin nezaretinde ve Şube Genel Kurulu esaslarına uygun olarak yapılacak seçimlerle, üye sayısı oranına bağlı olarak seçilen delegelerden ve Oda Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Onur Kurulunun asıl üyelerinden oluşur.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 61 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “Şubeye kayıtlı üyelerin yüzde beş (%5) i oranında” ibaresi “Bu Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen usullere göre belirlenecek sayıda” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Maden Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.

 

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.