Parababalarının emrinde olanlar belli peki ya meslektaşlarımız ve işçiler ne olacak

Parababalarının emrinde olanlar belli peki ya meslektaşlarımız ve işçiler ne olacak
22.06.2020
A+
A-

Parababaları Haziran ayında meclislerini topladı. Aşağıda bu toplantıda yapılan konuşmaları direkt olarak Türkiye Odalar Borsalar Birliği’nden paylaşıyoruz. Meslektaşlarımızın ,işçilerin örgütlenmesinden rahatsız olan hatta örgütlendikleri için alın terinin karşılığını istedikleri için işten çıkartan Parababalarının nasılda örgütlü bir şekilde kendi menfaatleri uğruna toplandıklarının göstergesidir. Çoğu toplantıya eşlik eden Maliye Bakanının isteklerini  nasıl yerine getirdiği toplantılardan bellidir.

Parababalarının örgütlülüğüne karşı haklarımızı aramak için tek çare örgütlenmekten geçmektedir. Halkçı Mühendis Mimar ve Şehir Plancıları olarak çok iyi bir şekilde biliyoruz. Hak verilmez alınır. ÖRGÜTSÜZ HALK KÖLE HALKTIRÖRGÜTLÜ HALK YENİLMEZ!

 

Kreatif Endüstriler Meclisi Mayıs’ta ikinci defa toplandı 28.05.2020 

NACE Kodları ve Mesleki Yeterlilik tanımlarının sektör olarak nerede olduğu ve nerede olması gerektiği konusu değerlendirildi. COVID 19 süresi boyunca sektörün yaşamış olduğu sıkıntılar, mücbir sebep kapsamına Kreatif Endüstriler ’in girip girmemesi konusunda bir tanım gerekliliğini doğurduğu ifade edildi.

Pandemi süreci desteklerinin, NACE Kodu üzerinden yapılıyor olması, destekler ve teşvikler konusunda yetersiz kalması sebebiyle Kreatif Endüstriler sektörünün yaşadığı sıkıntılardan bahsedildi.

Perakendecilik Meclisi toplandı 29.05.2020

Toplantıda, 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun’a ek madde ve denetimler ile Bakanlık Genelgeleri uygulama farklılıklarının yarattığı sorunlar ele alınırken, Covid – 19 geçiş döneminde maske, dezenfektan ve hijyen ürünleri temininde ,satışta KDV’nin en aza indirilmesi konusu hassasiyetle ifade edildi.

AVM, cadde ve tüm ticari alanları kapsar şekilde bu döneme özgü regülasyon ihtiyacı olduğuna değinen Meclis Üyeleri, kira destekleri, işletme giderleri ve maliyetlerde yapılandırma gerekliliğine dikkat çekti. Kısa Çalışma Ödeneğinin uzatılması ve esnetilmesi konularının da ele alındığı toplantıda, ilave gümrük vergilerinin  organize perakendeye olumsuz etkileri değerlendirildi. Perakendecinin KDV alacağını mahsup etme kolaylığı konusunun Kamu kurumları nezdinde takibinin sağlanmasını önemseyen Üyeler, normalleşme sürecinde üzerlerine düşecek her türlü çalışma içinde yer almak isteklerini dile getirdi.

TOBB Doğal Gaz Meclisi toplandı 05.06.2020

Türkiye Doğal Gaz Meclisi Başkanı İbrahim Akbal, Covid-19’un iş hayatına etkileri hususunda TOBB’un ev sahipliğinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Berat Albayrak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın katılımlarıyla düzenlenen video konferanslarda, Meclis adına sektörün yaşadığı problemler ve çözüm önerileri hususunda paylaşımlarda bulunduğunu aktardı.

Türkiye Doğal Gaz Meclisi Başkan Yardımcısı Yaşar Arslan, COVID 19 süreciyle birlikte tahsilatların düştüğünü ve bu seyrin devam ettiğini, Haziran ayında bu rakamın %20-25’ler seviyesine ulaşacağını, bu durumun sektörün üzerine 1,5-2 milyar TL arasında bir finansman yükü oluşturduğunu, ödeme alışkanlıklarının eski haline getirilebilmesi amacıyla çalışma başlatıldığını bildirdi.

BOTAŞ Gaz İletim Müdürü Mustafa Karaköse, BOTAŞ’ın 2020 yılı kış dönemi değerlendirmeleri ile yaz dönemi hazırlıklarına ilişkin paylaşımda bulunarak, Türk Akım Kara Kısmı-1 Boru Hattı, Kıyıköy Ana Ölçüm İstasyonu ve TANAP Trakya Ana Ölçüm İstasyonu hakkında bilgi verdi. TANAP Seyitgazi ve Türkakım Kıyıköy giriş noktaları ile birlikte 2020 yılında giriş noktalarının toplam kapasitenin yıllık 115 Bcm’e ulaştığını, Nisan sonu itibarıyla iletim şebekesinden 19,4 milyar m3 gaz girişi olduğunu, BOTAŞ Ulusal Doğalgaz İletim Sisteminin Taşıma Kapasitesi Kullanım oranı 2020 Pik tüketiminde %76 iken Ocak ile Nisan Ayları arasında ise bu oranın %50 olarak gerçekleştiğini, 2017 ile 2019 yılları arasında iklim değişikliğine karşı düşük karbon ekonomisinin de gereği olarak kompresör istasyonlarının optimum çalıştırılması sonucunda enerji tasarrufu yapılarak kontrat metreküp başına karbon ayak izinin 2017 yılına göre yaklaşık %40 azalarak 2019 yılında 11.710 mg ‘a düştüğünü belirten Karaköse ayrıca şebeke gelişim süreçleri ve yurtdışı operatörler ile bağlantı süreçleri hakkında bilgi verdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İklim ve İklim Değişikliği Şube Müdürü Mesut Demircan iklim değişikliği ve enerji sektörüne olan etkisine ilişkin kapsamlı bir sunum yaptı. İklim değişikliği senaryo planı yapan sektörlerin, tercih edilebilirliğinin arttığını ifade eden Demircan, enerji sektörüne yönelik, üretim alanı, üretim planlama, izleme ve gelecek uyum planlarına yönelik ürünlerinin olduğunu belirterek, birlikte yapılacak çalışmalar ile bu ürünlerin geliştirilebileceğini ve yeni ürünlerin ortaya çıkarılabileceğini vurguladı.

Türkiye İklimlendirme Meclisi toplandı 08.06.2020

Türkiye İklimlendirme Meclisi, Meclis Başkanı Zeki Poyraz’ın Başkanlığında toplandı. Toplantıda son dönemde çokça gündeme gelen iç hava kalitesi ve bu kapsamda yapılabilecek konu başlıkları gündeme taşındı.​

Poyraz, TOBB’un ev sahipliğinde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın katılımıyla gerçekleştirilen TOBB Ekonomi Buluşmasında, Türkiye İklimlendirme Meclisi adına dile getirilen konu başlıklarına ilişkin bilgi verdi.

Poyraz, yatırım malı olan iklimlendirme ürünlerinden bazılarından ÖTV alınmasının üretime yansıması, bina yalıtımının enerji tasarrufu ve ekonomiye etkisi ve Dahilde İşleme Rejimi’nin yerli üretimi teşvik edici bir unsur olarak kullanımına yönelik düzenleme yapılmasına ilişkin konu başlıklarına yer verildiğini aktardı. Zeki Poyraz, ÖTV uygulamasının, Covid 19 pandemi sürecinde gerek talep daralması gerekse hammadde ürünlerine getirilen ithalat vergisi gibi nedenlerle sektörü daha da fazla yük altına soktuğunu, ÖTV uygulamasının kaldırılmasının hem sektör firmalarına destek sağlayacağını hem de iç pazarın hareketlenmesine imkân vereceğinin vurgusunun yapıldığı bilgisini verdi.

İklimlendirme sistemlerinin kapalı mahallerdeki iç hava kalitesini ve konfor şartlarını düzenleyen sistemler olduğunu vurgulayan Meclis Üyeleri, Covid 19 sonucu oluşan pandemi durumunda toplumda klima cihazlarının virüs ürettiği şeklinde oluşan algının kesinlikle yanlış olduğunu vurguladı.

Klima sistemlerinin virüs üretmediğinin altını çizen Meclis Üyeleri, ancak mahalde mevcut bulunan havada asılı kalabilen virüs zerreciklerinin klima sistemlerinin oluşturduğu hava akımı ile yer değiştirmeleri ve bulaşıya neden olmasının mümkün olduğunu vurguladı.

Türkiye’de üretilmeyen ara mallarının GTİP’lerinin belirlenmesine ilişkin başlatılan çalışma hakkında bilgi alan Türkiye İklimlendirme Meclisi Üyeleri, yerli üretimin gelişimi açısından büyük önem arz ettiğini belirtti ve destek kararı verdi.

Türkiye Enerji Meclisi güncel konuları değerlendirdi 11.06.2020

Türkiye Enerji Meclisi toplantısı, Meclis Başkanı İhsan Akyol’un başkanlığında TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Zeki Kıvanç, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürü Murat Zekeriya Aydın ve EPİAŞ Genel Müdürü Ahmet Türkoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirildi. ​

Meclis Başkanı İhsan Akyol’un, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile gerçekleştirilen ve Bakanlara sunulan sektör sorunlarına ilişkin bilgi verdiği toplantıda; Enerji İşleri Genel Müdürü Murat Zekeriya Aydın, yenilenebilir aksama sağlanan teşvik, YEKDEM mekanizması, YEKA ihaleleri ve finansman maliyetine ilişkin soruları yanıtladı ve değerlendirmede bulundu.

Toplantıda Enerji İşleri Genel Müdür Yardımcısı Engin İlseven genel enerji görünümüne ilişkin kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi.

Engin İlseven yıla pozitif havada başlayan sektörün, COVID 19 nedeniyle Mart ayından Haziran ayına kadarki süreçte bir önceki yıla göre negatif yönlü talep ile karşı karşıya kaldığını ancak Haziran ayı ile birlikte toparlanmanın başladığı bilgisini verdi. Elektrik üretiminin kaynak bazında kullanımına ve yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının payındaki artışa değinen İlseven, 2023 yılına kadar devreye alınması öngörülen yaklaşık 18.000 MW kapasite içinde yerli ve yenilenebilir kaynakların payının %85 civarında olmasının beklendiğini ifade etti. Saatlik ve haftalık elektrik tüketiminin, üretim ve kapasite kullanımı çerçevesinde analizini yapan İlseven, Türkiye’nin yıllık enerji tüketiminin kaynak bazında kullanımına ve kaynak çeşitliliğine yönelik yapılan çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

EPİAŞ Genel Müdürü Ahmet Türkoğlu, referans alınacak fiyatların Elektrik Piyasasında (EPİAŞ) oluşan fiyatlar olmasını, ihalelere verilecek tekliflerde de bu fiyatların dikkate alınmasını önerdi.

Türkiye Enerji Meclisi Danışmanı Kemal Uslu, 2019 yılı ve 2020 yılının ilk altı ayına ilişkin yapmış olduğu sunumunda YEKDEM maliyetleri, su gelirleri ve piyasa fiyatlarına yer verdi.

Sigortacılar, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Aksu ile görüştü  11.06.2020

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılan ve 09 Mayıs 2020 tarihinde Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “Sigortacılık Kapsamında Değerlendirilecek Faaliyetlere, Tüketici Lehine Yapılan Sigorta Sözleşmeleri İle Mesafeli Akdedilen Sigorta Sözleşmelerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Bülent Aksu başkanlığında yapılan toplantıda ele alındı.​

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun görüşmesi sonrasında planlanan toplantıya, Bakan Yardımcısı Aksu’nun yanı sıra, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı Türker Gürsoy, Hazine ve Maliye Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Dr. Ahmet Genç, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Ülken ve Sigorta Acenteleri İcra Komitesi (SAİK) üyeleri katıldı.

Toplantıda SAİK yönetmelikle ilgili değerlendirmelerini yaparak, sigorta acentelerinin sorunlarını dile getirdi. Bakan Yardımcısı Aksu, “Sigorta acentelerini mağdur edecek hiçbir işlemin içinde olmayız.” dedi.

Toplantıda, gelecek hafta içerisinde çalışmaların yoğunlaştırılarak, kısa zamanda düzenlemelerin neticelendirilmesi kararlaştırıldı. 

Türkiye Mobilya Ürünleri Meclisi 11.06.2020

TOBB Mobilya Ürünleri Meclis Danışmanı Hamza Çınar’ın gerçekleştirdiği sunumda; koronavirüs geçiş süresi atlatıldıktan sonra 2020 yılı ihracatının 3.5 milyar dolarlık 2019 yılı ihracatından fazla olacağının öngörüldüğü, iç pazarda ise salgın dönemindeki durağanlığın yaz döneminde aşılarak 60 milyar liralık bir hacme ulaşacağına ilişkin detaylı bir bilgi verdi.

Meclis üyeleri Nisan ve Mayıs dönemlerinde sektörde yoğunluklu olarak işlerin durduğunu; %20 ve %30 kapasite ile çalışma yapıldığına ilişkin ortak görüş beyanında bulundu.

Daha sonra mobilyada uygulanan %8’lik KDV oranının mobilyanın oluşumunda kullanılan hammadde de uygulanmasının gerektiği vurgulandı.

Toplantıda son olarak Mobilya Meclis Ürünleri Başkanı Ercan Ata, koronavirüs salgınına karşı başarılı bir süreç yürüttüklerini ve mobilya sektörünün ihtiyacı olan tedbirleri uygulayamaya geçireceklerini belirtti.

TOBB Türkiye Demir ve Demir Dışı Metaller Meclisi toplandı 13.06.2020

TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı S. Zeki Murzioğlu, Covid-19 sürecinde TOBB’un sektörel sorunların çözümüne yönelik tüm imkânlarını seferber ettiğini ve bu kapsamda gelen sorunların kamu kurum/kuruluşlarına aktarımı ve takibinin titizlikle yapıldığı bilgisini verdi. Murzioğlu ayrıca demir-çelik sektörünün Türkiye’nin en önemli sektörlerinin başında geldiğini belirterek Meclisin önemine vurgu yaptı.

Türkiye Demir ve Demir Dışı Metaller Meclisi Başkanı Veysel Yayan, Covid-19’un iş hayatına etkileri hususunda TOBB’un ev sahipliğinde Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Berat Albayrak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın katılımlarıyla düzenlenen video konferanslarda, Meclis adına sektörün yaşadığı problemler ve çözüm önerileri hususunda paylaşımlarda bulunduğunu aktardı.

Dayanıklı Tüketim Malları Meclisi 15.06.2020

2020 Ocak-Nisan kümülatif verilerine bakıldığında COVID19 sürecinden önceki dönemin pozitif etkisi ile 6 büyük eşyada iç satışlarda, bir önceki yılın aynı dönemine göre %4,6 artış görüldüğü, Nisan Ayı özelinde iç pazarda daralmanın bir önceki yılın aynı ayına göre %11 seviyesinde olduğu bilgisi verildi.

Ocak-Nisan dönemine ihracat ve üretim verilerine bakıldığında ise, geçen seneye kıyasla ihracattaki daralmanın %10,6 iken üretimdeki daralmanın %14 seviyesinde olduğu bilgisi paylaşıldı. İMMİB’in dayanıklı tüketim malları (DTM) ihracat verilerinin yer aldığı sunumunda ise, 2020 Ocak-Mayıs kümülatif verilerine bakıldığında; bir önceki yılın aynı dönemine göre değer olarak %18,7 miktar olarak ise %16,6 azalma olduğu bilgisi paylaşıldı.

Ülke bazında bakıldığında DTM ihracatında en büyük payın %62 ile AB olduğu, ihracatta payı %55 olan ilk 10 ülkeye bakıldığında ise, bir önceki seneye göre %15’lik düşüş olmasına rağmen ilk sırada Almanya’nın yer aldığı ifade edildi. İhracatta en fazla azalmanın %38 ile Fransa’da görüldüğü, en fazla artışın ise Ukrayna ve Mısır’a yapılan ihracatta olduğu bilgisi verildi.

Toplam beyaz eşya ihracatında geçen senenin aynı dönemine kıyasla, miktar açısından %19, değer olarak %20 azalma olduğu, ihracatta buzdolabı ve soğutucuların %28 ile en büyük paya sahip olduğu belirtildi. Teknoloji yoğunluğuna göre dayanıklı tüketim DTM ihracatına bakıldığında, aynı dönemde değer ve kg birim fiyatta bir önceki yılın aynı dönemine göre sırasıyla %23 ve %11 azalma görüldüğü bilgisi paylaşıldı. Yüksek teknoloji ihracatında en yüksek payın %43 ile TV alıcılarında olduğu bilgisi eklendi. Bunun yanında, tüketici elektroniği ihracatında geçen senenin aynı dönemine kıyasla miktar olarak %9, değer olarak %17 azalış olduğu, en büyük payın %42 ile elektrik elektronik malzemelerinde olduğu bilgisi paylaşıldı. Son olarak, Türkiye genelinde tüm sektörlere bakıldığında 2020 Ocak-Mayıs kümülatif verilerine göre dayanıklı tüketim ürünlerinin ihracatın %5,8’ini oluşturduğu bilgisi verildi.

Sektörel verilerden sonra, Avrupa Ev Aletleri Üreticileri Derneği (APPLİA)’nin 2018-2019 raporu hakkında bilgi verildi. Söz konusu raporda, sektörün istihdam ve ekonomiye katkılarının yanında ev cihazları endüstrisinin geçtiğimiz yıllara göre üretimde atık, su tüketimi ve enerji tüketiminde gerçekleştirdiği azaltımın yer aldığı, sektörün yarattığı katma değerin ortaya koyulduğu bilgisi verildi.

Sonrasında, ülkemizde DTM sektörünü temsil eden STK’lar tarafından yayınlanan veriler gözden geçirilerek, DTM sektörünün ülkemiz ekonomisine katkısı ve çevreyi korumaya yönelik verilerini içerecek şekilde APPLiA raporuna benzer bir çalışmanın yapılabileceği değerlendirildi. İlgili çalışma kapsamında sektörün teknolojik göstergesi (bağlantılı cihaz, patent sayısı), istihdam, orta-yüksek ve yüksek teknoloji ihracatı, üretimde su/enerji/atık miktarı azaltım gibi verilerden hangilerinin kapsama alınabileceğinin değerlendirilerek, çalışmaya başlanması uygun bulundu.

Toplantıda ayrıca, BREXIT kapsamında Birleşik Krallık tarafından duyurulan global tarifeler ve bunun sektörel etkisi gündeme taşındı. BREXIT geçiş dönemi sonunda 01.01.2021 itibariyle Birleşik Krallık tarafından üçüncü ülkelere uygulanacak global tarifelerin 19.05.2020 tarihinde açıklandığı,  01.01.2021 tarihi itibariyle Birleşik Krallık tarafından STA imzalanmış olan veya Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) dışında kalan ülkelerin belirtilen oranlara tabi olacağı bilgisi verildi. Tarife programının basitleştirilmesi ve idari yüklerin azaltılması için oranların standart yüzdelere indirgenmesi ve %2’nin altındakilerin kaldırılması gibi düzenlemeler yapıldığı belirtildi. Bunun yanında, ülkede üretimi olmayan ürünlere tüketicilerin rekabetçi fiyatlar ile erişimin amaçlanarak belirli kalemlerde vergilerin sıfırlandığı duyuruldu. Soğutucu/dondurucu ve bulaşık makinesi ürünlerinde mevcut durumda üçüncü ülkelere uygulanan MFN tarifelerinin sıfırlandığı bilgisi verildi. Son olarak, Birleşik Krallık pazarının ülkemiz ve DTM sektörü açısından önemi vurgulanarak ihracat rekabetçiliği için hızlı bir şekilde aynı koşullarda bir STA imzalanması konusundaki hassasiyet vurgulandı.

Toplantının son gündem maddesi kapsamında Rekabet Kurumu tarafından yürütülmekte olan “Dijitalleşme ve Rekabet Politikası Raporu” hakkında bilgilendirme yapıldı. İnternet üzerinden ve pazar yerlerinden satış konusunda dünyada ve ülkemizdeki mevzuat kapsamı hakkında bilgi verildi. Hâlihazırda Rekabet Kurumu tarafından yürütülmekte olan “Dijitalleşme ve Rekabet Politikası Raporu” kapsamında Türkiye E-Ticaret Meclisi altında büyük oranda pazar yerlerinin görüşlerinin yansıtıldığı, konunun DTM sektörünü doğrudan ilgilendirmesi nedeniyle Meclis olarak görüş bildirim sürecine müdahil olunmasının uygun olacağı değerlendirildi. 

Türkiye Toprak Sanayi Ürünleri Meclisi 15.06.2020

Başoğlu, sektörün Çevre ve Şehircilik Bakanlığıyla bölünmez bir parça olduklarını, bu yüzden TOBB çatısı altında, ilgili Bakanlıkla sektör temsilcilerin biraraya gelip sorunların birebir aktarılabileceği bir platformun gerektiğini belirtti. Covid-19 kapsamında alınan önlemler ve salgının sektöre olan etkileri istişare eden Başoğlu,  2018 yılındaki krizle birlikte küçülmeye giden sektörün, pandemi ile durma noktasına geldiğini dile getirdi. Başoğlu, konut kredilerinde faizlerin düşmesiyle, inşaat sektöründeki talepteki artışın sektörün önünü açtığının müjdesini verdi.

Toplantıda, Meclis Üyeleri, pandemi sürecinde inşaat malzemesinin mücbir sebep kapsamı dışında kalmasının olumsuz etkilerini aktardı. Ayrıca Üyeler, Otopark Yönetmeliğinin süresinin uzatılmasının konut kredileriyle birlikte gelen hareketin devamının sağlanması noktasında gerekli olduğunun altını çizdi.

Toplantıda son olarak Meclis Üyeleri tarafından YEKDEM maliyetlerinin sanayiciye çok büyük bir yük olduğu ve bu konuda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına girişimlerde bulunulması kararı alındı.

Türkiye Seramik ve Refrakter Sanayi Meclisi 15.06.2020

Meclis Başkanı Zeynep Bodur Okyay, 2019-2020 dönemi sektör değerlendirmesinde bulundu. Pandemi sürecinin sektöre etkilerini değerlendiren Okyay, inşaat malzemesinin mücbir sebep kapsamı dışında kalmasının olumsuz etkilerini aktardı. Okyay, sektörün ihracat performansı artırma gayretlerinin covid-19 süreciyle sekteye uğradığının ve üretim miktarında ve değerde kayıp yaşandığının altını çizdi.

Gıda Sanayi ve İçecek Sanayi Meclisi  17.06.2020

Türkiye Gıda Sanayi ve Türkiye İçecek Sanayi Meclisleri, tüm dünyayı etkisi altına alan covid-19 salgınının sektörel etkilerini ve bu konudaki stratejileri görüşmek üzere video konferans yöntemiyle biraraya geldi. TOBB Yönetim Kurulu Üyeleri Cengiz Günay ve Özer Matlı’nın da katılım sağladığı toplantı, açılış konuşmalarıyla başladı.​

Özer Matlı, konuşmasına gıda sanayi ve içecek sanayi sektörlerinin önemine değinerek başladı. Matlı, bünyesindeki Ar-Ge merkezleri, coğrafi işaret ürünleri ve uluslararası markalarıyla bugün ülke ekonomisine en çok katkı sağlayan sektörlerin arasında yer alan gıda ve içecek sanayinin, sanılanın aksine pandemi sürecinden etkilenen sektörlerden olduğunu belirtti.

Matlı, turizm sektörünün durması ve zorunlu olarak kapanan işyerlerinin, özellikle talep yönünde ciddi bir düşüşe sebep olduğunu, firmaların üretim kapasitelerini azaltmak zorunda kaldığını ifade etti. Özer, Matlı, bu sürecin sektörlerde en az hasarla atlatılması ve kademeli olarak normalleşme sürecine geçilebilmesi için çalışmalara tüm hızıyla devam ettiklerini hatırlattı.

Hem iç talebin canlandırılması, hem de sağlık kurallarından ödün vermeden işbaşı yapılabilmesine yönelik hükümetin bir dizi önlem aldığını, TOBB olarak özellikle normalleşme süreciyle birlikte işbaşı yapacak sektörlere yönelik kural ve rehberleri Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kuruluyla birlikte belirlediklerini aktaran Matlı, pandemi sürecinin henüz bitmediğine de dikkat çekerek, her bir üretim tesisinin bu rehberleri baz alarak, sosyal mesafe kurallarını gözetmesi ve kendi kurallarını koyması ve uygulamasının önem arz ettiğini hatırlattı. Değerli vakitlerini ayırıp toplantıya katılan tüm üyelere teşekkür ederek sözlerine son verdi.

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Günay yaptığı açılış konuşmasında, daha önce eşi benzeri görülmemiş bir sürecin içinden geçildiğini belirterek, TOBB olarak sürecin başından itibaren, Oda Borsalar ve Sektör Meclislerinden gelen talepleri derleyerek TOBB Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu önderliğinde ilgili Bakanlıklara ilettiklerini ve iletmeye devam edeceklerini hatırlattı.

TOBB olarak yapılan çalışmalardan bahseden Günay, krizin başlangıcında 70 maddelik bir öneri paketinin hükümete sunulduğunu ve Sayın Cumhurbaşkanı ve Sayın Bakanların yoğun gayretleriyle, taleplerin tek tek çözüldüğünü ve çözümlenmeye de devam ettiğine dikkat çekti.

İlaç Sanayi Meclisi 19.06.2020

Toplantıda, COVID-19 Salgını süreçlerinin etkileri ve yaşadığımız normalleşme sürecine ilişkin sektörel değerlendirmelerde bulunuldu. Sürecin en önemli kahramanlarından biri olan ilacın, özellikle COVID 19 aşı ve ilaç hususunda her bir meclis üyesinin bağlantılı gruplarının konu ile ilgili çalışma sürecinde oldukları dile getirildi.

Bu süreçte sektörlerin kendi içinde; eczanelerin depolardan, depoların, üreticilerden, üreticiler dışarda etken maddenin dolar bazında yükseldiğinden içerde bütün girdilerin etkilendiğindi ifade edildi.

Bakanlık nezdinde yapılan çalışmalar neticesinde; devlet ve halk sağlığı ile temasta bulunularak, ilaç sektöründe çalışanların sağlık çalışanı kapsamında olabilmesi için çalışmaların yapıldığı vurgulandı.

Medikal Meclisi  19.06.2020

Toplantıda, DMO Kamu Alımları ve Kamu Alacaklarının Geri Ödeme Koşulları ile yapılacak yeni düzenlemelerin sektöre etkilerini değerlendirdi.

TOBB Yönetim Kurulu Öztürk Oran, “DMO yada Kamu Hastaneleri Birliği tarafından ihale açılması ve bu süreçte Sağlık Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı arasında yaşanan mal alımlarını bir düzenlemeye oturtma çabasından sektörün ne yönde etkileneceğini göreceğiz” dedi.

Kamu alımlarının sadece DMO üzerinden yapılması sürecine kamu hastanelerinin ihale açması ve Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın DMO üzerinden mal alımı yapılmayan ihalelerin ve ödemelerin tümünde bir süre belirsizlikler yaşanabileceğini ifade ediyor olmasının sektörde yarattığı kaygı dile getirildi.

Döküm Sanayi Meclisi 19.06.2020

Salgın sürecinde sanayi üretiminin yavaşlaması ve elektrik tüketiminin azalmasıyla birlikte sanayide kullanılan elektriğin maliyetini oluşturan iki kalemden biri olan Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması (YEKDEM) bedeli, elektriğin piyasa takas fiyatının üzerinde gerçekleşmeye başlamıştır. Bu durum pandemi sürecinde elektrik maliyetinin daha da artmasına yol açmıştır. Normalleşme sürecinde en azından YEKDEM bedelinin makul seviyelerde tutulması gibi önlemlerle sanayi üretiminin ciddi maliyet kalemlerinden biri olan elektrik enerjisi maliyeti bir nebze olsun hafifletilmelidir.

Kısa çalışma ödeneği başta olmak üzere salgın sürecinde sanayiye verilen desteklerin süresi dolmak üzeredir. Alıcı sektörlerdeki talepler doğrultusunda üretim hacminin olağan seyrine dönmemesi sebebiyle düşük kapasiteyle üretime devam etmek durumunda olan döküm tesislerinin kısa çalışma sistemi devre dışı kaldığında nakit akışlarında sorun yaşayacağı düşünülerek sürenin uzatılması gereklidir ifadelerine yer verildi.

Döküm sektörü salgın sürecinde istihdamını koruyarak işsizlik seviyelerinin artmaması konusunda üzerine düşen görevi yerine getirmiştir. Devlet kısa çalışma ödeneğinin süresini arttırarak sektörün toparlanmasına katkıda bulunmalıdır.

G.T.İ.P. numaralarının birçoğunun uzun zaman önce yazıldığı; son yıllarda giderek önemi artan demir dışı metallerin dökümüne yönelik neredeyse hiçbir pozisyon bulunmadığı;  G.T.İ.P. numaraları altında kimi zaman yalnızca metal değil farklı malzemeden üretilen ürünlerin yer aldığı ifade edilerek güncellenmesinin elzem olduğu Bakanlık yetkililerine ifade edilmiştir.

 

 

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.