Öğrenci Harcı Kaldırılmalıdır.

Öğrenci Harcı Kaldırılmalıdır.
02.07.2021
A+
A-

Asgari ücret; İki bin sekiz yüz yirmi beş lira doksan kuruş

Açlıkla boğuşanlar; İstatistiklere göre işçilerimizin yüzde 49’u açlık ücretiyle yaşamaya mahkûm

Eşit(siz)lik; Anayasamızın kanun önünde eşitlik başlıklı 10. Maddesinde yer almamasına rağmen çifte maaşlar havalarda uçuşuyor. “Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.

“Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar.”

Eğitim; Anayasamız MADDE 42- Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz. Öğrenim hakkının kapsamı kanunla tespit edilir ve düzenlenir. … Eğitim ve öğretim hürriyeti, Anayasaya sadakat borcunu ortadan kaldırmaz. İlköğretim, kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunludur ve Devlet okullarında parasızdır.

Yaşananlar; 1 Temmuz 2021 tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanan 4206 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile öğrenci harçlarına yapılan ortalama yüzde onluk zam yapıldı.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/07/20210701-5.pdf

Kamunun elindeki kaynakları özelleştiren, yeraltı ve yerüstü kaynaklarımızı yerli ve yabancı Parababalarının hizmetine sunan, halkı işsizlik ve pahalılık cehenneminde yaşamaya mahkûm bırakanlar genç meslektaş adaylarımızın ceplerindeki 3 kuruşa göz dikmektedir.

Emekçi halkımızın alın terinden elde edilen vergi gelirlerini ya iç ve dış borçlara ödemektedirler ya da halkımıza küfreden yandaş müteahhitlere rant olarak vermektedirler. Halkımızdan aldıkları vergiler yetmezmiş gibi iğneden ipliğe her şeye zam yapmakta, işçilerimizin, emekçilerimizin elinde vergiden arta kalan üç kuruşuna da el koymaktadırlar.

Ejder meyveleri ile kahvaltı sofrasına oturanlar, aldıkları çifte maaşlarla ceylan derili koltuklarında yaylananlar öğretim kredilerini ballandıra ballandıra lütufmuş gibi gençlerin önüne sunmaktadır.

Gençliğin önüne sürülen bu sorunların Yerli ve Yabancı Parbabalarının temsilcisi AKP gillerin var olan ekonomik krizin faturasını ödetmenin yolu olarak gördüğünü biliyoruz.

Tüm eğitim sürecinde; Eğitim materyali, barınma, beslenme, ulaşım gibi unsurlar temel haktır ve ücretsiz olmalıdır.

İşsizlik ve Pahalılık cehenneminden kurtulmanın, parasız, eşit, bilimsel bir eğitim almanın tek yolu örgütlenmekten geçmektedir.

ÖRGÜTSÜZ HALK KÖLE HALKTIR!
ÖRGÜTLÜ HALK YENİLMEZ!

Yapılan zamlarla

Tıp fakülteleri: 706 TL
Diş hekimliği:590 TL
Veterinerlik: 462 TL
Pilotaj: 562 TL
Bilgisayar: 463 TL
İnşaat: 463 TL
Mimarlık: 463 TL
Güzel Sanatlar: 377 TL
Fen Edebiyat: 340 TL
Hukuk: 374 TL
İktisat: 374 TL
İşletme: 374 TL
İlahiyat: 340 TL
Eğitim: 340 TL
Yabancı Dil: 340 TL
İletişim:340 TL
Açık Öğretim: 77 TL
Konservatuvar: 703 TL
Turizm: 227 TL

UZAKTAN EĞİTİM VE İKİNCİ ÖĞRETİM

Veterinerlik: 2549 TL
Pilotaj: 5098 TL
Bilgisayar: 1825 TL
İnşaat: 1825 TL
Mimarlık: 1825 TL
Fen Edebiyat: 1530 TL
Hukuk: 1379 TL
İktisat: 1379 TL
İşletme: 1379 TL

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.