Meslektaşlarımız ve işçilerin sağlığı parababalarının kar hırsından daha önemlidir.

Meslektaşlarımız ve işçilerin sağlığı parababalarının kar hırsından daha önemlidir.
14.06.2020
A+
A-

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayınlanan 2020/12 numaralı genelgede, covid-19’un iş göremezliğe sebep olan bir hastalık olduğu ancak iş kazası veya meslek hastalığı olarak sayılmayacağı bildirdi.

Hukuki olarak değerlendirilmelidir. Halkçı Mühendis Mimar ve şehir plancıları olarak SGK tarafından bu şekilde değerlendirilmesinin nedenini biliyoruz. Bilim insanlarının uyarılarına kulak verilmeden parababalarının yeterli seviyede alınmayan önlemlerden dolayı doğacak olaylardan kurtulması için verilmiş bir karar olarak değerlendiriyoruz.

Hukuki olarak bakıldığında iş kazası iki kanunda tanımlanmıştır.

6331 sy. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda iş kazası, iş yerinde veya işin yürütümü sırasında meydana gelen, ölüme sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü ruhen yahut bedenen engelli hale getiren olay” olarak tanımlanmıştır” (https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/06/20120630-1.htm)

5510 sy. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda ise iş kazası sigortalının iş yerinde bulunduğu sırada, işveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş nedeniyle, bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak iş yeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda, hizmet akdiyle çalışırken emziren kadın sigortalının, iş mevzuatı gereğince çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda, sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen engelli hâle getiren olay” olarak tanımlanmıştır”                        ( https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5510.pdf)

Meslek hastalığı ise aynı kanunda sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal engellilik halleri” olarak tanımlanmıştır.

Ülkemizde meslektaşlarımıza ve işçi kardeşlerimize parababalarının kar hırsları için çalışma alanlarında hatta dinlenme alanlarında yapılanları biliyoruz.

Çalışma alanlarına kamera koyanlar, çalışma alanlarının girişinde ve çıkışında parmak okuma ,yüz tanıma sistemleri koyanlar, tuvaletlere sensor koyanlar yada kilitleyip belirli zaman aralığında açanlar hukuksuzlukların da durmak bilmiyorlar.

Parababaları düzeni insanı makine gibi görmektedir. İnsancıl değerler yok sayılmaktadır. Zaman etütleriyle, Poka yoke(hata engelleme sistemi) ve bant köleliğinin birleşimleriyle  insanın makine gibi çalıştırılmaya çalışılması asla kabul edilemez.

Muğla’da maden ocağında İş güvenliği ve sendikalaşmak istediği için işten çıkartılan işçilerin olduğunu geçtiğimiz günlerde yazmıştık. Gerçek sınıf sendikacılığının kalmadığı , sendikalar faciasının yaşandığı ortamda sınıf sendikacılığı yapan kendi iş kolu haricinde de çalışmalar yürüten Nakliyat İş Sendikasına üye oldukları için işten atılmışlardı.

İşçinin sendikalaşmasından rahatsız olan Parababalarının sendikası daha fazla işçi sömürü için bir icat yapmış.  Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) tarafından gündeme getirilen ve işçilerin “çalışırken sosyal (fiziki) mesafe kurallarına uyup uymadıklarını denetleyeceği” söylenen bu uygulamanın adı ‘MESS-SAFE’.

Bakalım MESS-SAFE neymiş;

MESS tanıtımını şöyle yapıyor;  Yarının teknolojisi, bugün, burada. MESS Safe sosyal mesafeye uyum konusunu anlayan, tanıyan, uyaran teknolojik bir çözümdür. Bildirim mekanizması ile kişilerin şirket içinde sosyal mesafelerini koruyabilmelerini sağlar. Şirket içi oluşan risklerin belirlenmesi ve gerekli tedbirlerin alınmasına yardımcı olur. Anonim kullanıcı profilleri ile kişiler bireysel olarak takip edilmeksizin risk yönetimi yapılabilmesini sağlar. Ofis içi kullanımda yalnız uygulama ile veya telefonun kullanılamadığı, ses ve gürültünün yoğun olduğu üretim sahası içerisinde donanım ile birlikte kullanma opsiyonuna sahiptir.

En fazla iş kazalarının yaşandığı sektör olana metal sektörünün parababalarına soruyoruz;

İşçilerin meslektaşlarımızın üzerinden daha fazla kar elde etmek için gerekli koşulları sağlamadığınız dan dolayı meslek hastalıkları ve iş cinayetlerinizi örtmek için yaptığınız uygulamalara göz yumulur mu?

Metal sektörü genel olarak metal eritme ve arıtma endüstrisi ile metal işleme endüstrisi olarak tanımlanmaktadır. Metal eritme ve arıtma işlemlerinde saf metalleri elde etmek için metal cevherleri ve hurdalarının işlenmesi söz konusudur. Metal işleme işlerinde ise diğer sektörlerin ihtiyaç duyduğu makine, makine parçaları, alet ve araçların üretimi söz konusudur.

Eritme ve arıtma işlemlerinde;

Başlıca fiziksel tehlikeler radyasyon, ısı etkisi, gürültü, elektrik vb sayılabilir. Kimyasal tehlikeler ise alüminyum, bakır, çinko, kurşun, altın vb dir. Ergonomik tehlikeler elle kaldırma ve taşıma, tekrarlı hareketler olarak sayılabilir.

Kaynak ve kesme işlemlerinde (Pirinç kaynağı, lazer kaynağı, elektrot -ark kaynağı, sıcak kesme, delme kaynağı  vb )

İşçilerde oluşan yanıklar, fiziksel zorlanma, kas iskelet hasarları, ultraviyöle radyasyona mazuriyetten dolayı kaynakçı gözü rahatsızlığı, infrared radyasyona maruziyet, sideroz hastalığı (metal dumanının solunması), metal buharı, duman, partiküller, çalışma ortamındaki hava kirliliği, kimyasal reaksiyon, kaynak öncesi temizleme işlemi .

Talaşlı imalatta;

İşleme sıvısının içerisindeki maddelerin koruyucu etkisini yitirmesi sonucu bakteriyel birikme ve kirlenme. Akciğer rahatsızlıkları, gürültü vibrasyon, titreşim. Metal talaşı sonucu el ve göz yaralanmaları. Dermatit ve solunum rahatsızlıkları.

Dökümcülük; (Maça kumu ve model hazırlama, kalıp kumu ve kalıp hazırlama, döküm,metal eritme arıtma, kalıp içerisine metal dökme, döküm soğutma, döküm çıkarma, temizleme ve çapak alma)

Toz (kömür, ahşap, kum), silika, formaldehid, izosiyanatlar gibi kimyasal tehlikeler. Gürültü, titreşim, radyasyon, ısı stresi gibi fiziksel tehlikeler ve biyolojik riskler.

Dövme ve presleme  ; Formaldehid, makine ve kalıp yağları gibi kimyasal riskler. Isı stresi, gürültü, vibrasyon gibi fiziksel riskler. Ergonomik ve biyolojik riskler

Metal yüzey işlemleri; (Isıl işlem, galvanizasyon işlemleri, elektrolitik parlatma, elektro kaplama)

Kostik ve aşındırıcı kimyasallara bağlı yanık ve tahrişler. Kostik, korozif maddeler, toz, nikel, krom ve karbonmonoksite bağlı kimyasal tehlikeler

Metali yeniden kazanma

Metal dumanları, metal oksitleri, yağ ve asit buharı, ağır organikler, toza maruziyet, gürültüve sıcaklığa maruziyet.

Yukarıda saydığımız işçilerin ve meslektaşlarımızın sağlığını tehlikeye atan durumlar karşısında ne gibi önlemler aldınız ? MESS-SAFE olarak giyilebilir veya tasma gibi boyunlara takılacak uygulamanızla bizlerin sağlığını koruduğunuzu ortaya atıyorsunuz?

Halkçı Mühendis Mimar ve Şehir Plancıları olarak tekrarlıyoruz .Meslektaşlarımızın ve işçilerin sağlığı parababaları düzeninin kar hırsından daha değerlidir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.