Meke gölü kurudu,Eğirdir can çekişiyor Bakanlık Çevre tebliği derdinde

Meke gölü kurudu,Eğirdir can çekişiyor Bakanlık Çevre tebliği derdinde
22.07.2020
A+
A-

İnsan sağlığının, su kaynaklarının, doğal ekosistemlerin ve biyolojik çeşitliliğin korunması, tüm yerüstü sularında çevresel hedeflere ulaşılmasına bağlıdır. Çevresel hedef, bir su kütlesinin
fiziksel, kimyasal, ekolojik, hidromorfolojik ve miktar açısından ulaşabileceği iyi su durumunun havza ölçeğinde diğer üst ölçekli planlarla ve bunların sosyal ve ekonomik yönleriyle bütüncül olarak değerlendirilmesi ile oluşturulan hedefi ifade etmektedir.

Halkçı mühendis Mimar ve Şehir Plancıları olarak bizler bu yayınlanan resmi tebliğin hazırlanması ve yürütülmesi hususunda hangi bilim insanlarının ve kurumların yer aldığının açıklanmasını istiyoruz?

Bizler sönmüş bir volkan kraterinin gaz patlaması sonucu suyla dolmasıyla oluşan ortasında adacıklar bulunan Meke gölünün yok olmasını da biliyoruz.

Bizler Türkiye’nin ikinci en büyük tatlı su gölü,  doğal içme suyu havzası olmasının yanı sıra biyolojik çeşitlilik değerleri bakımından uluslararası öneme sahip bir sulak alan olan Eğirdir Gölünün can çekişmesinden biliyoruz.

Yanlış sulama politikaları, jeotermal sahalar, talan edilen orman alanları gözler önünde dururken AB politikaları doğrultusunda göstermelik yapılan hiç bir politikayı kabul etmiyoruz. Gerçek bilim insanları mühendislik disiplinlerinden oluşturulmuş kurullar ve denetleme mekanizmaları ile su uzmanları olmadan Yerüstü Su kütlelerinin korunabileceğini düşünmüyoruz. Halkçı Mühendis Mimar ve Şehir Plancıları olarak yapılan tüm doğa katliamının takipçisi olacağız.

Tarım ve Orman Bakanlığının “Yerüstü Su Kütleleri İçin Çevresel Hedeflerin Belirlenmesine İlişkin Tebliğ’i” Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/07/20200721-8.htm

Ana hedefleri ve amacı aşağıda belirtiyoruz.

Ana amaç: Doğal su kütleleri için iyi ekolojik duruma, büyük ölçüde değiştirilmiş ve yapay su kütleleri için iyi ekolojik potansiyele ulaşılması sağlanır.

Buna göre, doğal su kütleleri için iyi ekolojik ve kimyasal duruma, büyük ölçüde değiştirilmiş ve yapay su kütleleri için ise iyi ekolojik potansiyel ve kimyasal duruma ulaşmak esas olacak.

Çevresel hedeflerin sağlanması amacıyla yer üstü sularının kalitesinde kötüleşmenin olmaması ve tüm su kütlelerinin korunmasıyla iyileştirilmesine yönelik tedbirler uygulamaya konulacak. Hedefler belirlenirken, su kütlelerinin farklı kullanım ve koruma statüleri dikkate alınacak.

Hedeflere ulaşılabilmesi amacıyla uygulanacak tedbirler belirlenirken, teknik ve ekonomik açıdan uygulanabilirlikleri değerlendirilecek.

Çevresel hedeflere ulaşılamaması durumunda, hedefe ulaşma tarihi ötelenecek veya tedbirlerde değişikliğe gidilecek. Son tarihin ötelenmesine rağmen iyi duruma ulaşılamaması durumunda daha düşük hedefler konulabilecek.

Mücbir sebepler, kazalar ya da doğal sebeplerden dolayı su kütlesinin durumunda geçici bozulma kabul edilecek ve koşullar elverdiğinde iyi duruma ulaşılacak.

Ülke menfaatleri gözetilerek gerçekleştirilen yeni sürdürülebilir faaliyetlerin ya da yer üstü su kütlesinin fiziksel özelliklerindeki yeni değişikliklerin sonucunda çevresel hedefin sağlanamaması ya da durumunun çok iyi durumdan iyi duruma gerilemesi kabul edilebilecek.

Kalitenin belirlenmesi

Doğal su kütlelerinin ekolojik durumu ile büyük ölçüde değiştirilmiş ve yapay su kütlelerinin ekolojik potansiyeli biyolojik, hidromorfolojik, genel kimyasal ve fizikokimyasal kalite bileşenleriyle belirli kirleticiler dikkate alınarak belirlenecek.

Doğal, büyük ölçüde değiştirilmiş ve yapay su kütlelerinin kimyasal durumu ilgili mevzuatla belirlenen öncelikli maddeler dikkate alınarak tespit edilecek.

Su kütlesinin nihai sınıfı belirlenirken ekolojik ve kimyasal durumları birlikte değerlendirilecek. Sınıf tespitinde ekolojik durum belirleyici olacak.

Hedefler

Doğal bir su kütlesi için belirlenen ekolojik durum sınıfının “çok iyi” veya “iyi”, kimyasal durum sınıfının “çok iyi/iyi” olması halinde çevresel hedeflere ulaşılmış sayılacak.

Büyük ölçüde değiştirilmiş veya yapay bir su kütlesi için de belirlenen ekolojik potansiyelin “iyi ve üzeri” ve kimyasal durum sınıfının “çok iyi/iyi” olması halinde çevresel hedeflere ulaşılmış kabul edilecek.

Dünyanın nazar boncuğu Meke Gölü kurudu

Yedi renkli göle son darbe

 

 

ETİKETLER: , , ,
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.