Mavi Bayraklı Akarca koyuna dokunmazsınız.

Mavi Bayraklı Akarca koyuna dokunmazsınız.
14.06.2020
A+
A-

Gözbebeklerimiz olan sahillerimizi  talanlara karşı koruyalım derken yeni bir hak ihlali ile karşılaşıyoruz. Seferihisar  bir tatil beldesi. İnsanların sakin bir yaşam sürdürdüğü, doğa dostlarının bir araya geldiği , pırıl pırıl denizi olan yaşanacak bir beldemiz.  İşte oranın AKARCA isimli  sahilinde önce marina yapılması için izin istendi. Doğaseverlerin mücadelesi ile bu istem reddedildi. Parababalarında oyun biter mi ? Bu kez balıkçı barınağı yapılması için izin istendi. Buna karşı da hukuk mücadelesi başlatan doğa dostları ve AKARCA sakinlerinin mücadelesi devam ederken  o bölgenin 1 / 5000 ve  1/ 1000’lik Uygulama  İmar Planı  hazırlanarak askıya çıkarıldı.

Denizlerinin kirlenmesini istemeyen Akarca halkı yeniden bir araya geldi ve hukuk mücadelesi ile balıkçı barınağına onay veren  imar planlarının iptali için dava açma hazırlığındalar.

Yerleşim yerlerinin dibine , halk plajı olarak değerlendirilen sahile yapılmak istenen balıkçı barınaklarını istemediklerini belirtiyorlar.  Akarca halkı şu gerçeği iyi biliyor  ki, bu gün için balıkçı barınağı için verilecek ödün orada bitmeyecek marinaların önünü açacak, balık çiftliklerinin önünü açacak.  Sahillerinde 70 tane yat demirleyecek ve bakımı yapılacak diye pırıl pırıl denizlerinden yoksun kalmak istemedikleri gibi sahillerinde balık çiftlikleri ve orkinos çiftlikleri de istememektedirler.

“Seferihisar’ın Tepecik Mahallesi Akarca bölgesinde yapılması planlanan balıkçı barınağının ise Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenen ‘Önemli fok yaşam alanları’ içerisinde yer alması dikkat çekti.  Proje sahasının fokların yaşam alanında bulunmasına rağmen, Tarım ve Orman Bakanlığı 4’üncü Bölge Müdürlüğü’ne bağlı İzmir Şube Müdürlüğü, görüş yazısında, proje için herhangi bir sakınca olmadığını belirtti. Son kararın ise Bölge Müdürlüğü tarafından verilmesi istendi. Projenin tamamlanması halinde, barınak yat limanı olarak kullanılmayacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı (UDHB), balıkçı barınağının dalgakıran, çekek yeri, rıhtım, balıkçı teknelerine hizmet verecek elektrik ve su tesisatı, fenerler gibi alt yapı çalışmalarını yapacak. Proje kapsamında yapılacak olan ana dalgakıranın boyu 650 metre, tali dalgakıran boyu 195 metre olacak. Büyük balıkçı teknelerinin yararlanabileceği 100 x 8 metre boyutunda 3 adet iskele ile 25 metre uzunluğunda bir çekek yapılması da planlandı. Yapılacak 3 adet iskeleden aynı anda maksimum 100 adet balıkçı teknesi yararlanacak. İnşaat tamamlandıktan sonra barınak Tarım ve Orman Bakanlığı’na devredilecek. Bakanlık da barınağı ilgili kooperatife veya yerel yönetime devredecek” (Kaynak: Urla ve Seferihisar’daki barınaklara onay)

Gördüğümüz gibi bu proje onaylandığı zaman  650 metre ve 195 metre dalgakıranlar, 800 m2 lik üç iskele ve 25 m. çekek yapılacak. Bu basit bir balıkçı barınağı projesi kesinlikle değildir. Bu bir liman projesidir.

Bu Sığacık balıkçılarının ve diğer balıkçıların küçük teknelerini düşünerek projelendirilmiş bir balıkçı barınağı değildir. Bu açıkça parababalarının, balık çiftliklerine hizmet edecek  büyük balıkçı teknelerinin yanaşabileceği tip bir barınaktır. Projesi incelendiğinde buranın balıkçı barınağından öte bir su ürünleri entegre tesisi kurulması için planlandığı,buna göre hazırlık yapıldığı görülür. Bunun için bu proje Seferihisar balıkçılarının çıkarına değildir. Seferihisar Belediyesi ve Akarca halkı bu kararın iptalini istemekte ve hukuki yollara başvuracaklarını belirterek doğru yapmaktadırlar. Bu rant oyunu bozulmalıdır. Balıkçıları bahane ederek, pandemi sürecinden de yararlanarak oldu bittiye getirilerek balık çiftlikleri  sahipleri, Su ürünü yetiştiricilerinin para kazanmaları için hazırlanan bu projenin uygulanması  önlenmelidir. Buna tüm Seferihisar halkı karşı durmalıdır.

Akarca koyu parababaların kar hırsı için kirletilemez. Sahiller halkındır. Halk yararına değerlendirilmelidir. Akarca halkı bu durumda denizden yararlanamayacak, bu koyda yaşayan fokların yaşam alanı daralacaktır.

Resmi rapora göre:

“Atık kabul tesisi balıkçı barınağı geri alanında 50 m2’lik kapalı alan olarak yapılacaktır. Atık kabul tesisine teknelerden kaynaklı sintine, atık yağlar ve evsel katı atıklar (çöpler) kabul edilecektir ”

Bu ne demektir? Atık malzemeler orada biriktirilecek tir . Bu da orada yapılacak entegre tesisin işaretlerini vermektedir.

Resmi rapora göre :

“ ..ayrıca balıkçı barınağının işletmeye geçildikten sonra balıkçıların üstyapı konteynır tipi İdari Bina, Balıkçı Lokali, Soğuk Hava Deposu, Balık Satış yeri ile balıkçı teknelerindeki atıkların alınması ve geçici olarak depolanması amacıyla Atık kabul tesisi yapılacaktır.”

Akarca mahallesinin ortasına yapılacak olan bu tesisler yerleşim yerlerinin tam ortasına düşmektedir. Akarca’da  2000 konut olduğuna göre ki her evde  2 kişi yaşasa 4000 kişi 4 eder.  Bu insanlar denizden yararlanamayacaktır. Burada seyrek insan yaşıyorsa Bilirkişiler acaba başka bir koya mı götürüldüler ki bu ÇED raporunda bu ibare kullanılmıştır.

Balıkçı Barınağının yapılacağı koy da karasal alan azdır. Bu nedenle bu barınak ve eklentilerinin yapılması için denizin doldurulması gerektiğine göre AKARCA halkı nerede denize girecek, foklar nerede yaşayacaklar?

Resmi rapora göre ;

“ DENİZDE KULLANILACAK DOLGU MALZEMELERİ VE MİKTARI

533.500 Ton (296388,9 m3) denizde değişik kategoride anroşman taş

6.500 Ton (3611,1 m3) stabilize malzeme

12.136 m3 hazır beton

Proje kapsamında yapılacak olan dolgu işlemlerinde çeşitli boyutlarda toplam 540.000 ton (300.000 m3) anroşman taş ile stabilize malzeme kullanılacaktır.”

Bu devasa dolgu mavi bayrak plajlı bu koya yapılır mı? Bu akıl dışı bir projedir. Vazgeçilmesi halkın yararınadır.”

Yer seçimi doğru yapılırsa , karasal alanı büyük bir  arazi bu barınak için seçilirse deniz doldurulmamış olur,  inşaat maliyeti düşer.

Burada bu barınağın yapılması ekonomik değildir.Bu işi yapacak olan müteahhit kimse onun katlanarak para kazanmasına yol açacaktır. Akarca kavşağından gelecek ağır tonajlı kamyonlar yolun çökmesine ve çevre kirlenmesine yol açacaktır. Bu nedenle yerleşim yerlerinden uzakta bu tip barınakların yapılması gerekir.
Balıkçı Barınağı yönetmeliğinin ilgili maddesine göre balıkçı barınağı yapılacak yerlerin yeterli karasal alanı bulunması gerektiğine göre nasıl karasal alanı bulunmayan Akarca Koyunda bu barınağın yapılmasına onay veriyorsunuz? Akla ve yönetmeliğe aykırı olan bu yer seçiminden vaz geçilmeli, Mavi Bayraklı plajdan halkımızın yararlanması engellenmemelidir.

Barınağın barınma alanı büyüklüğüne bağlı olarak yeterli büyüklükte kara alanına sahip bulunması şarttır

Bu yönetmelik boşuna mı çıkarılmıştır.Yoksa müteahhitlerin keyfi için değiştirilecek midir? Bu kadar devasa bir barınağın karasal alanı bu koyda bulunmadığına göre nasıl yer seçimi yapılmıştır ?

Tabiiki onay Cumhurbaşkanlığı makamından çıktı.Bu günlerde sahillerde  ve sit alanlarında hangi hak ihlali görürseniz bilin ki altında bu imza çıkacak.

Gerek denizin gerek denizaltının kirlenmesini  istemeyen halk bu karara, yaşam alanlarının daraltılmasına izin vermeyeceklerdir.  Halkımız İzmir Valiliğinin hangi gerekçeye dayanarak “ ÇED gerekli değildir “ raporunu verdiğini merak ediyor.”Önemli Fok Yaşam Alanları” olarak belirlenen bu sahilde Balıkçı Barınağına onay verilmesi  hayvan haklarına,insan haklarına saygı göstermeyen bir anlayışın ürünü olduğunu halkımız  düşünmektedir.
Burada dikkat çekilmesi gereken konu balıkçılarla halkın karşı karşıya getirilmesidir. Akarca Halkı balıkçı barınağı yapılmasına karşı değildir ancak yer seçimine karşıdır. Çünkü yapılmak istenen büyük balıkçı teknelerine hizmet edecek olup o bölgede Su ürünleri entegre tesislerinin de önü açılmış olacaktır.  Şimdi şu karar verilmelidir. Ya entegre tesisler ve balıkçı barınağı ya halk plajı.

Halkçı Mühendis,Mimar ve Şehir Plancıları olarak  Mavi Bayraklı Akarca Koyunun  halk plajı olarak kalmasını, Fokların yaşam alanlarının daraltılmamasını , yerleşim yerlerinin göbeğine yapılacak olan maliyeti yüksek Balıkçı Barınağı yapımından vaz geçilmesini  istiyoruz. Ve diyoruz ki ;   Sığacık balıkçıları ve diğer balıkçılar için doğru yer seçimi ile yeni bir koyda karasal alanı da olan balıkçı barınağı yapılmalıdır.  Balıkçılar ile Akarca halkı karşı karşıya getirilmemelidir.

YORUMLAR