Halkın sağlığı Parababalarının kâr hırsından daha önemlidir.

Halkın sağlığı Parababalarının kâr hırsından daha önemlidir.

Emperyalist haydut ABD’nin Bideni Erdoğan’a “Sayın Cumhurbaşkanı” hitabıyla başlayıp “Size ve Türkiye Cumhuriyeti halkına en iyi dileklerimi iletiyorum.” İfadelerini ilettikten sonra 22-23 Nisan’da çevrim içi gerçekleştirilecek iklim temalı Liderler Zirvesine davet etmişti. Dünyanın en büyük ekonomilerinin liderlerini ve diğer küresel paydaşları bir araya getireceğini vurgulamıştı.

2019 yılında Birleşmiş Milletler (BM) İklim Zirvesi’nde konuşan Erdoğan neler söylemişti birkaç başlıkla hatırlayalım.

Türkiye’nin orman varlığını artıran nadir ülkelerden biri olduğunu söyleyen Erdoğan,

“Sera gazı salınımını düşürmek için yeni metro hatları inşa ediyoruz”

“Eşimin öncülüğünde başlatılan Sıfır Atık Projesi, tüm şehirlerimizde ve kurumlarımızda hızla benimsendi”

“Halihazırda elektriğin yüzde 30’dan fazlasını yenilenebilir enerjiden karşılıyoruz. Yenilenebilir enerjinin elektrik üretimindeki payını 2023 yılında yaklaşık yüzde 39 seviyesine yükselteceğiz”

“Türkiye yenilenebilir enerjide bölgesinde lider”

“Millet bahçeleri projelerimizle yeşil alanlarımızı ve dolayısıyla yutak kapasitemizi hızla artırmayı hedefliyoruz.”

“Son 17 yılda 4 milyardan fazla fidanı toprakla buluşturduk. 11 Kasım’da 11 milyon fidan daha dikiyoruz. 2023 hedeflerimizden biri orman alanlarımızı toplam alanın yüzde 30’una çıkarmaktır.”

“2023’te bisiklet yollarını da bin kilometreden 4 bin kilometreye çıkaracağız.”

Falan Filan…….

Bizler HES,JES,PHES lerle doğanın nasıl katledildiğini, doğal kaynaklarımızın ormanlarımızın yerli ve yabancı parababalarına nasıl peşkeş çekildiğini biliyoruz.

Erdoğan sıfır atık projeleri ile övüne dursun gerçek duruma bakalım.

Gemilerin ısı yalıtımında kullanılan asbest, dünyanın birçok ülkesinde yasak. Asbestten dolayı sadece Bangladeş, Pakistan gibi ülkelerle Türkiye’de gemi söküm işlemleri yapılıyor.

Brezilya Donanması’na ait “NAe São Paulo” isimli uçak gemisinin gövdesinin sökülmek üzere İzmir Aliağa’ya gönderileceği açıklandı. Uçak gemisinin 600 ton asbest barındırdığı iddia edildi. İzmir Milletvekili Murat Bakan, konuyu Meclis gündemine taşıdı .

Peki 40’ı aşan ülkede asbest yasaklanmışken ülkemizde niye yasaklanmadı. Avrupa Birliği, Uluslararası Çalışma Örgütü, Uluslararası Kimyasal Güvenlik Programı, Avrupa Birliği Kıdemli İş Müfettişleri Komitesi, Uluslararası Sosyal Güvenlik Derneği, Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu ve uluslararası sendika federasyonları, bilim insanları karşı çıkıyor ama Parababalarının temsilcilerinden ses çıkmıyor. Avrupa Birliği uzmanlarına göre 2030 yılına kadar yalnızca Batı Avrupa’da asbeste bağlı kanserlerin yol açacağı ölüm sayısı 500 000 olacaktır. (HESA Newsletter (2005), Special Report, Asbestos in the world,
Sayı 27,) http://www.etui-rehs.org

Avrupa Birliği’nin 1999 tarihinde benimsediği Direktifle (1999/77/EC) tüm Avrupa Birliği ülkelerinde her türlü asbestin kullanımının ve pazarlanmasının yasaklanması yoluna gidilmiştir. Direktifin tüm üye ülkeler için 1 Ocak 2005 tarihinde yürürlüğe girmesi ile Avrupa Birliği’nde asbest yasağı başlamıştır. İşçilerin asbeste maruz kalmalarından doğacak risklere karşı korunmalarına ilişkin 2003 tarihli Direktif (2003/18/EC) asbest çıkarılması ve üretimi/işlenmesi sırasında işçileri asbest liflerine maruz bırakacak tüm faaliyetleri yasaklamaktadır. Ayrıca mevcut asbestin temizlenmesi ya da asbestli binaların veya birimlerin bakım onarım veya yıkım işlerinde çalışacak işçilerin maruz kalacakları asbestten korunmaları için son derece sıkı limitler ve önlemler benimsemektedir. Bu direktif de Nisan 2006 tarihinde tüm üye devletlerde yürürlüğe girmiştir.(İsgüvenligi.net)

GEMİ GERİ DÖNÜŞÜM SANAYİCİLERİ DERNEĞİ

Gemi geri dönüşüm sanayicileri derneği kendi sayfasında “Ülkemizde en büyük sorunlardan biri; çevre ve iş sağlığı açısından risk teşkil eden sektörlerde örgütlenme, planlama eksikliği, faaliyetlerin düzensizliği ve disiplin içerisinde yapılamıyor olmasıdır. Yaşanan çevre kirlilikleri ve iş kazalarının başlıca sebebi budur. İfadelerini kullanmıştır.( https://www.gemisander.com/gemisander-hakkinda/)

Gemi Geri Dönüşüm Sanayicileri Derneği 2004 yılında ilk icraat olarak Atık Yönetim Merkezini kurmuş ve Türkiye de ilk defa Çevre ve Şehircilik Bakanlığından ‘’Asbest söküm ve Atık Yönetimi izni almıştır. Bugün, gemilerde söküm öncesinde envanter raporları ile tespit edilen atıkların toplanması- geçici depolanması ve Bertarafının sağlanarak bağlı olduğu kurumlara raporlama işlemleri, merkezden yapılmaktadır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kazanç durumunu açıklamak yerine çevreye verilecek zararı açıklamak zorundadır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Mustafa Öztürk, “Hurda gemilerden yılın ilk çeyreğinde yaklaşık 60 milyon dolar kazanç elde edildi.” dedi.

Çevreye insan sağlığına verdikleri zararları inceleyelim.

Burada kullanılan kaynaklar Cumhurbaşkanlığı mevzuat bilgi sistemi ve Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş sağlığı ve Güvenliği Araştırma Geliştirme Enstitüsünün sayfalarından alınmıştır.

ASBESTLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=17050&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5

ASBESTLE ÇALIŞMALARDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMA REHBERİ

https://www.ailevecalisma.gov.tr/media/51604/asbestle-calismalarda-is-sagligi-ve-guvenligi-uygulama-rehberi_05082019.pdf

Asbest nedir? Kullanım alanları nereleridir?

ASBEST NEDİR

Asbest, ticari adıyla amyant, jeolojik olarak lifsi kristal yapısına sahip silikat (magnezyum silikat, kalsiyum-magnezyum silikat, demir-magnezyum silikat) bileşimindeki bir grup mineralin ortak adıdır. Asbest sahip olduğu fiziksel ve kimyasal özelliklerinin bir sonucu olarak gösterdiği izolasyon özelliği nedeniyle çok uzun yıllardır kullanılmış ve “sihirli mineral” olarak bilinmiştir.

Antik çağdan bu yana insanlığa faydası kadar zararı da olan asbest, kimyasal ve fiziksel özellikleri sebebiyle inşaat, gemi, otomotiv, tekstil ve diğer sanayi alanlarında tercih edilen bir ürün olmuştur. 20. yüzyıl başlarından itibaren yaygın bir şekilde endüstride kullanılan asbestin üç binden fazla kullanım alanı vardır. 2010 yılına kadar Türkiye’de de kullanılan asbest; marley, boru, levha, fren ve debriyaj balatası, conta ve asbestli iplik üretiminde kullanılmıştır.

Asbest lifleri havada solunur hale geldiklerinde tehlikelidir, öldürücüdür. Solunan lifler akciğerlerde birikir ve zarar verir. Bu durumda akciğerde zedelenmeler başlar ve bu da akciğerin çalışmasını engeller ve kansere yol açar. Asbestli malzemelerin gerek üretiminde gerekse sökümünde çalışanlar, gerekli önlemlerin alınmaması durumunda, farkında olmadan bu maddeye maruz kalabilirler.

 

ASBEST TÜRLERİ

 

Asbest lifleri mineralojik özelliklerine göre Serpantin ve Amfibol olmak üzere iki gruba ayrılır.

SERPANTİN GRUBUAMFİBOL GRUBU
 1. Krizotil Asbest (Beyaz Asbest)
 1. Krokidolit (Mavi Asbest)
 2. Amosit (Kahverengi Asbest)
 3. Tremolit
 4. Antofilit
 5. Aktinolit

ASBEST KAYNAKLARI

Asbest, tutuşmazlık, sıcaklığa ve pasa mukavemet, ısı izolasyonu, yüksek mekanik dayanıklılık, çimento ve diğer benzerleri ile yakınlık kurabilme vb. gibi özellikleri olması nedeniyle birçok alanda kullanılmaktadır. Bu kullanım alanlarından en öne çıkan inşaat/yapı sektörü olmaktadır.

1)Tavanlar, duvarlar, kirişler ve kolonlar üzerine püskürtme asbest

2)Asbest Çimentolu Su Tankı

3)Gevşek Dolgu İzolasyon

4)Kazan ve Borularda Kaplama

5)Tavan Kaplaması

6)Klozet

7)Bölme Duvar

8)Yangın Kapısı

9)Asbestli Halatlar ve Contalar

10)Marleyler

11)Kazanın Etrafındaki Asbestli Paneller

12)Yangın Battaniyesi

13)Duvar ve Tavanlarda Dekorasyon Amaçlı Kaplamalar

14)Eternit

15)Asbestli Çimento Paneller

16)Asbest Çimento Olukları ve Boruları

17)Üst Eşik

18)Asbestli Çimento Bacası

19)Diğerleri: Sigorta kutusunda, Havalandırma Sisteminde

Ülkemizde inşaat/yapı sektöründe asbestin ne kadar kullanıldığına dair veriler oldukça sınırlı olmakla birlikte gerek bina gerekse endüstriyel birçok yapının üretim süreçlerinde kullanıldığı bilinmektedir. Bu nedenle bu yapıların yıkımı ve tadilatı gündeme geldiğinde, faaliyete başlamadan önce asbestin bulunup bulunmadığına ilişkin gerekli analizlerin yapılması ve asbest maruziyetinin önlenmesi gerekmektedir.

ASBESTİN NEDEN OLDUĞU HASTALIKLAR

Asbeste maruz kalınması sonucunda oluşan meslek hastalıkları aşağıdaki gibidir.

 1. Asbestoz: İlk olarak tersane işlerinde çalışanlarda tespit edilen asbestoz, asbest liflerini çözmeye çalışan vücut tarafından üretilen asidin akciğer zarında oluşturduğu yaralardır. Bu hastalığın kendini göstermesi 10-20 yılı bulmaktadır.
 2. Plevral Reaksiyonlar:
 • Plevral plaklar,
 • Benign asbest plörezisi,
 • Diffüz plevral kalınlaşma
 1. Parenkimal Akciğer Hastalıkları:
 • Rounded atelektazi,
 • Transpulmoner bantlar
 1. Asbestin Neden Olduğu Dermatozlar
 2. Kanserler:
 • Malign mezotelyoma: Asbestin yol açtığı en önemli hastalık akciğer zarı ve karın zarı kanseri, yani mezotelyomadır. Batı ülkelerinde yılda her bir milyon kişinin 1-2’sinde saptanan mezotelyoma, ülkemizde yılda en az 500 kişide görülmektedir. Mezotelyoma’ya ait en sık rastlanan yakınmalar, ağrı ve ilerleyici nefes darlığıdır. Akciğer röntgeni ve tomografide tipik bulgular saptanabilirse de, kesin tanı için başvurulan standart yöntem akciğer zarı biyopsisidir. Mezotelyoma, erken dönemde tanınıp uygun cerrahi girişim uygulanamadığında, ilaç ya da ışın tedavisine iyi cevap vermeyen ve hastayı kısa zamanda ölüme götüren bir hastalıktır.
 • Akciğer kanseri: Asbest, akciğer, gırtlak ve sindirim sistemi kanserlerine yol açmaktadır.
 • Diğer tümörler (GİS, böbrek, larinks vs.)
 1. Diğerleri
 • Hava yolu obstrüksiyonu,
 • İmmünolojik değişiklikler,
 • Perikardiyal sıvı-kalınlaşma,
 • Üst zon değişiklikleri,
 • Retroperitoneal fibrozis vs.

ASBEST YÖNETİMİ

Bir ortamda (yapı, gemi vs.) asbestli malzemelerin varlığından şüphe duyulduğunda konusunda uzman bir asbest tespit uzmanı tarafından saha değerlendirmesi yapılır ve gerektiğinde numune alınır. Bu tespit sonrasında varsa asbestin türü, miktarı, yeri, hasar miktarı ve insanlarla etkileşimi gibi konular göz önünde bulundurularak risk değerlendirmesi yapılır ve gerekirse asbest sökümüne başlanır. Asbest sökümü mutlaka İSGÜM’den eğitim almış ve sınavı başarıyla tamamlayarak sertifika almış Asbest Söküm Uzmanları nezaretinde Asbest Söküm Çalışanlarınca yapılır.

 

ASBEST ÖLÇÜMÜ VE NUMUNE ALMA

Asbest ölçüm ve numune alma işlemleri iki şekilde yapılır.

 

 

Birincisi; söküm, yıkım, tamir, bakım ve uzaklaştırma çalışmalarına başlamadan önce, yapılarda asbest olup olmadığı ve var ise hangi tür asbest olduğunun belirlenmesi gerekmektedir. Bunun belirlenmesi için, uzman biri tarafından, yapının asbest olduğundan şüphelenilen bölümünden katı (bulk) numune alınır. Alınan numune içerisinde asbest olup olmadığı, var ise hangi tür asbest olduğunu saptamak amacıyla analiz yapılır. Bu şekilde alınan numunelerin analizi, Polarize Işık Mikroskobu (PLM), Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM), Transmisyon Elektron Mikroskobu (TEM) veya Fourier Transform Infrared Spektroskopisi (FTIR) ile yapılabilir. Analiz sonucunda numunede asbest bulunması durumunda, sökümü yapılacak asbestin türü ve miktarına ait bilgiler, iş planı ile birlikte, işe başlamadan önce işyerinin bağlı bulunduğu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne yapması gereken bildirimde bulunmalıdır.

İkincisi ise; çalışanın kişisel maruziyetinin belirlenmesi için çalışma ortamında çalışanın solunum seviyesinden alınan hava numunesidir. Alınan numunenin analizi (sayımı) Faz Kontrast Mikroskobu (PCM), Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) veya Transmisyon Elektron Mikroskobu (TEM) ile yapılabilir. Analiz sonucu, çalışanın sekiz saatlik çalışma süresi boyunca maruz kaldığı lif konsantrasyonunu (lif/cm3) verecek şekilde hesaplanır. Mevzuatımıza göre, bu şekilde yapılan asbest ölçüm ve numune alma işlemleri, akredite olmuş ve İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’nce (İSGGM) yetkilendirilmiş laboratuvarca yapılır.

ASBESTLİ ATIKLARIN YÖNETİMİ VE BERTARAFI

Asbestli atıkların, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından lisanslı atık taşıma firması ile ve yetkili atık bertaraf kuruluşu ile sözleşme imzalanarak mevzuata uygun şekilde taşınması ve bertarafı gerçekleştirilmelidir. Asbestli atıkların tehlikeli atık sınıfına girdiği unutulmamalıdır.

BİNALARDA YAPILACAK ASBEST SÖKÜM ÇALIŞMALARININ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

https://ailevecalisma.gov.tr/media/1395/dilanyesilyurt.pdf

Asbeste maruz olmanın güvenli bir düzeyi olmadığı bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Asbestin yasaklandığı ülkelerde bile asbest daha yirmi yıl boyunca ölüme yol açmaya devam edecektir.

Halkçı Mühendis Mimar ve Şehir Plancıları olarak uyarıyoruz. Gemi söküm alanlarında çalışan kafa ve kol işçilerinin, bölgede bulunan halkın sağlığı Parababalarının kar hırsından daha önemlidir.

Bir an önce ;

Asbestin işçi sağlığı ve halk sağlığı açısından on yıllara uzanan kanser riskini yok etmenin tek çözümü, asbest içeren tüm ürünlerin ithalinin, pazarlanmasının, üretilmesinin, işlenmesinin, kullanılmasının yasaklanmasıdır.

Bu yasağa tehlikeli atık olarak asbest içeren gemilerin ülkemize getirilerek sökülmesi de dahil edilmeli, ülkemiz tesislerinde gemilerin sökümü asbest ilgili ülkede temizlendikten sonra yapılmalıdır.

Brezilya Donanması’na ait “NAe São Paulo” isimli uçak gemisinin gövdesinin sökülmek üzere İzmir Aliağa’ya gönderilmesi durdurulmalıdır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.