Gıda Mühendisliği kanun ,yönetmelik ve tebliğler

Gıda Mühendisliği kanun ,yönetmelik ve tebliğler
16.06.2020
A+
A-
VETERİNER HİZMETLERİ, BİTKİ SAĞLIĞI, GIDA VE YEM KANUNU
Kanunlar Tertip: 5 Resmî Gazete Tarihi: 13.06.2010 Sayısı: 27610 Kabul Tarihi: 11.06.2010
SERİRİ VE GIDAİ TAHARRİYAT VE TAHLİLAT YAPILAN VE MASLİ TEAMÜLLER ARANILAN UMUMA MAHSUS BAKTERİYOLOJİ VE KİMYA LABORATUVARLARI KANUNU
Kanunlar Tertip: 3 Resmî Gazete Tarihi: 30.03.1927 Sayısı: 580 Kabul Tarihi: 19.03.1927
GIDA MADDELERİNİN VE UMUMİ SAĞLIĞI İLGİLENDİREN EŞYA VE LEVAZIMIN HUSUSİ VASIFLARINI GÖSTEREN TÜZÜK
Tüzükler Tertip: 3 Resmî Gazete Tarihi: 18.10.1952 Sayısı: 8236 Kabul Tarihi: 04.08.1952
TÜRK GIDA KODEKSİ YÖNETMELİĞİ
Kurum ve Kuruluş Yönetmelikleri Tertip: 5 Resmî Gazete Tarihi: 19.02.2020 Sayısı: 31044
ULUSAL GIDA REFERANS LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK
Kurum ve Kuruluş Yönetmelikleri Tertip: 5 Resmî Gazete Tarihi: 11.12.2019 Sayısı: 30975
GIDA IŞINLAMA YÖNETMELİĞİ
Kurum ve Kuruluş Yönetmelikleri Tertip: 5 Resmî Gazete Tarihi: 03.10.2019 Sayısı: 30907
TÜRK GIDA KODEKSİ BEBEK VE KÜÇÜK ÇOCUKLARA YÖNELİK GIDALAR İLE VÜCUT AĞIRLIĞI KONTROLÜ İÇİN DİYETİN YERİNİ ALAN GIDALAR YÖNETMELİĞİ
Kurum ve Kuruluş Yönetmelikleri Tertip: 5 Resmî Gazete Tarihi: 02.07.2019 Sayısı: 30819
TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEMELERE DAİR YÖNETMELİK
Kurum ve Kuruluş Yönetmelikleri Tertip: 5 Resmî Gazete Tarihi: 05.04.2018 Sayısı: 30382
TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA KATKI MADDELERİNİN SPESİFİKASYONLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
Kurum ve Kuruluş Yönetmelikleri Tertip: 5 Resmî Gazete Tarihi: 03.04.2017 Sayısı: 30027 Mükerrer
TÜRK GIDA KODEKSİ HAYVANSAL GIDALARDA BULUNABİLECEK FARMAKOLOJİK AKTİF MADDELERİN SINIFLANDIRILMASI VE MAKSİMUM KALINTI LİMİTLERİ YÖNETMELİĞİ
Kurum ve Kuruluş Yönetmelikleri Tertip: 5 Resmî Gazete Tarihi: 07.03.2017 Sayısı: 30000
TÜRK GIDA KODEKSİ GIDALARA VİTAMİNLER, MİNERALLER VE BELİRLİ DİĞER ÖĞELERİN EKLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
Kurum ve Kuruluş Yönetmelikleri Tertip: 5 Resmî Gazete Tarihi: 07.03.2017 Sayısı: 30000
TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA KATKI MADDELERİ, GIDA ENZİMLERİ VE GIDA AROMA VERİCİLERİNE İLİŞKİN ORTAK İZİN PROSEDÜRÜ HAKKINDA YÖNETMELİK
Kurum ve Kuruluş Yönetmelikleri Tertip: 5 Resmî Gazete Tarihi: 24.02.2017 Sayısı: 29989
TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA ENZİMLERİ YÖNETMELİĞİ
Kurum ve Kuruluş Yönetmelikleri Tertip: 5 Resmî Gazete Tarihi: 24.02.2017 Sayısı: 29989
TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA ETİKETLEME VE TÜKETİCİLERİ BİLGİLENDİRME YÖNETMELİĞİ
Kurum ve Kuruluş Yönetmelikleri Tertip: 5 Resmî Gazete Tarihi: 26.01.2017 Sayısı: 29960 Mükerrer
TÜRK GIDA KODEKSİ BESLENME VE SAĞLIK BEYANLARI YÖNETMELİĞİ
Kurum ve Kuruluş Yönetmelikleri Tertip: 5 Resmî Gazete Tarihi: 26.01.2017 Sayısı: 29960 Mükerrer
TÜRK GIDA KODEKSİ PESTİSİTLERİN MAKSİMUM KALINTI LİMİTLERİ YÖNETMELİĞİ
Kurum ve Kuruluş Yönetmelikleri Tertip: 5 Resmî Gazete Tarihi: 25.11.2016 Sayısı: 29899 Mükerrer
GIDA İŞLETMELERİNDE YEREL, MARJİNAL VE SINIRLI FAALİYETLERİN DÜZENLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK
Kurum ve Kuruluş Yönetmelikleri Tertip: 5 Resmî Gazete Tarihi: 26.07.2016 Sayısı: 29782
TÜRK GIDA KODEKSİ HEDEF DIŞI YEMLERE TAŞINMASI ÖNLENEMEYEN KOKSİDİYOSTATLARIN VE HİSTOMONOSTATLARIN HAYVANSAL GIDALARDAKİ MAKSİMUM MİKTARLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
Kurum ve Kuruluş Yönetmelikleri Tertip: 5 Resmî Gazete Tarihi: 08.02.2015 Sayısı: 29261
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
Kurum ve Kuruluş Yönetmelikleri Tertip: 5 Resmî Gazete Tarihi: 31.01.2015 Sayısı: 29253
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI REHBERLİK VE TEFTİŞ BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ
Kurum ve Kuruluş Yönetmelikleri Tertip: 5 Resmî Gazete Tarihi: 20.12.2014 Sayısı: 29211
SALMONELLA VE BELİRLENMİŞ DİĞER GIDA KAYNAKLI ZOONOTİK ETKENLERİN KONTROL ALTINA ALINMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
Kurum ve Kuruluş Yönetmelikleri Tertip: 5 Resmî Gazete Tarihi: 27.03.2014 Sayısı: 28954
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ
Kurum ve Kuruluş Yönetmelikleri Tertip: 5 Resmî Gazete Tarihi: 04.03.2014 Sayısı: 28931
TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA KATKI MADDELERİ YÖNETMELİĞİ
Kurum ve Kuruluş Yönetmelikleri Tertip: 5 Resmî Gazete Tarihi: 30.06.2013 Sayısı: 28693
TAKVİYE EDİCİ GIDALARIN İTHALATI, ÜRETİMİ, İŞLENMESİ VE PİYASAYA ARZINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
Kurum ve Kuruluş Yönetmelikleri Tertip: 5 Resmî Gazete Tarihi: 02.05.2013 Sayısı: 28635
GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEME ÜRETEN İŞLETMELERİN KAYIT İŞLEMLERİ İLE İYİ ÜRETİM UYGULAMALARINA DAİR YÖNETMELİK
Kurum ve Kuruluş Yönetmelikleri Tertip: 5 Resmî Gazete Tarihi: 03.08.2012 Sayısı: 28373
GIDA KONTROL LABORATUVARLARININ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARININ BELİRLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK
Kurum ve Kuruluş Yönetmelikleri Tertip: 5 Resmî Gazete Tarihi: 29.12.2011 Sayısı: 28157 (3.mükerrer)
TÜRK GIDA KODEKSİ BULAŞANLAR YÖNETMELİĞİ
Kurum ve Kuruluş Yönetmelikleri Tertip: 5 Resmî Gazete Tarihi: 29.12.2011 Sayısı: 28157 (3.mükerrer)
TÜRK GIDA KODEKSİ MİKROBİYOLOJİK KRİTERLER YÖNETMELİĞİ
Kurum ve Kuruluş Yönetmelikleri Tertip: 5 Resmî Gazete Tarihi: 29.12.2011 Sayısı: 28157 (3.mükerrer)
TÜRK GIDA KODEKSİ HAZIRLAMA YÖNETMELİĞİ
Kurum ve Kuruluş Yönetmelikleri Tertip: 5 Resmî Gazete Tarihi: 29.12.2011 Sayısı: 28157 (3.mükerrer)
TÜRK GIDA KODEKSİ AROMA VERİCİLER VE AROMA VERME ÖZELLİĞİ TAŞIYAN GIDA BİLEŞENLERİ YÖNETMELİĞİ
Kurum ve Kuruluş Yönetmelikleri Tertip: 5 Resmî Gazete Tarihi: 29.12.2011 Sayısı: 28157 (3.mükerrer)
HAYVANSAL GIDALAR İÇİN ÖZEL HİJYEN KURALLARI YÖNETMELİĞİ
Kurum ve Kuruluş Yönetmelikleri Tertip: 5 Resmî Gazete Tarihi: 27.12.2011 Sayısı: 28155
ZOONOZLAR VE ZOONOTİK ETKENLER, İLGİLİ ANTİMİKROBİYAL DİRENÇ VE GIDA KAYNAKLI SALGINLARIN İZLENMESİ YÖNETMELİĞİ
Kurum ve Kuruluş Yönetmelikleri Tertip: 5 Resmî Gazete Tarihi: 23.12.2011 Sayısı: 28151
HAYVANSAL GIDALARIN RESMİ KONTROLLERİNE İLİŞKİN ÖZEL KURALLARI BELİRLEYEN YÖNETMELİK
Kurum ve Kuruluş Yönetmelikleri Tertip: 5 Resmî Gazete Tarihi: 17.12.2011 Sayısı: 28145
GIDA VE YEMİN RESMİ KONTROLLERİNE DAİR YÖNETMELİK
Kurum ve Kuruluş Yönetmelikleri Tertip: 5 Resmî Gazete Tarihi: 17.12.2011 Sayısı: 28145
GIDA İŞLETMELERİNİN KAYIT VE ONAY İŞLEMLERİNE DAİR YÖNETMELİK
Kurum ve Kuruluş Yönetmelikleri Tertip: 5 Resmî Gazete Tarihi: 17.12.2011 Sayısı: 28145
GIDA HİJYENİ YÖNETMELİĞİ
Kurum ve Kuruluş Yönetmelikleri Tertip: 5 Resmî Gazete Tarihi: 17.12.2011 Sayısı: 28145
BİTKİSEL GIDA VE YEM İTHALATININ RESMİ KONTROLLERİNE DAİR YÖNETMELİK
Kurum ve Kuruluş Yönetmelikleri Tertip: 5 Resmî Gazete Tarihi: 17.12.2011 Sayısı: 28145
BİTKİSEL GIDA VE YEMİN İHRACATINDA SAĞLIK SERTİFİKASI DÜZENLENMESİ VE İHRACATTAN GERİ DÖNEN ÜRÜNLER İÇİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
Kurum ve Kuruluş Yönetmelikleri Tertip: 5 Resmî Gazete Tarihi: 25.11.2011 Sayısı: 28123
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK UZMAN VE UZMAN YARDIMCILIĞI SINAV, ATAMA, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
Kurum ve Kuruluş Yönetmelikleri Tertip: 5 Resmî Gazete Tarihi: 12.11.2011 Sayısı: 28110
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ
Kurum ve Kuruluş Yönetmelikleri Tertip: 5 Resmî Gazete Tarihi: 29.07.2011 Sayısı: 28009
TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI SERBEST MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ UYGULAMA, TESCİL, DENETİM VE ASGARİ ÜCRET YÖNETMELİĞİ
Kurum ve Kuruluş Yönetmelikleri Tertip: 5 Resmî Gazete Tarihi: 09.06.2011 Sayısı: 27959
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI PERSONELİNİN YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
Kurum ve Kuruluş Yönetmelikleri Tertip: 5 Resmî Gazete Tarihi: 12.08.2009 Sayısı: 27317
TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI ANA YÖNETMELİĞİ
Kurum ve Kuruluş Yönetmelikleri Tertip: 5 Resmî Gazete Tarihi: 24.09.2006 Sayısı: 26299
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE YAPILACAK DENETİMLER VE KONTROLÖRLER HAKKINDA YÖNETMELİK
Kurum ve Kuruluş Yönetmelikleri Tertip: 5 Resmî Gazete Tarihi: 15.10.2003 Sayısı: 25260
ÖZEL GIDA KONTROL LABORATUVARLARININ KURULUŞ VE FAALİYETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
Kurum ve Kuruluş Yönetmelikleri Tertip: 5 Resmî Gazete Tarihi: 04.09.2000 Sayısı: 24160
KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ İHALE YÖNETMELİĞİ
Üniversite Yönetmelikleri Tertip: 5 Resmî Gazete Tarihi: 26.04.2020 Sayısı: 31110
KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ KOOPERATİFÇİLİK VE TARIMSAL İŞ BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (KOTİB) YÖNETMELİĞİ
Üniversite Yönetmelikleri Tertip: 5 Resmî Gazete Tarihi: 09.04.2020 Sayısı: 31094
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ GIDA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
Üniversite Yönetmelikleri Tertip: 5 Resmî Gazete Tarihi: 10.03.2020 Sayısı: 31064
ORDU ÜNİVERSİTESİ GIDA ÜRÜNLERİ GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
Üniversite Yönetmelikleri Tertip: 5 Resmî Gazete Tarihi: 03.03.2020 Sayısı: 31057
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ GIDA, TARIM, ORMAN VE HAYVANCILIK ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
Üniversite Yönetmelikleri Tertip: 5 Resmî Gazete Tarihi: 07.05.2019 Sayısı: 30767
KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ GÖÇ VE KALKINMA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (GÖKMER) YÖNETMELİĞİ
Üniversite Yönetmelikleri Tertip: 5 Resmî Gazete Tarihi: 22.03.2019 Sayısı: 30722
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA GIDA ANTİOKSİDANLARI ÖLÇÜMÜ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
Üniversite Yönetmelikleri Tertip: 5 Resmî Gazete Tarihi: 24.02.2019 Sayısı: 30696
KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (TAGSEM) YÖNETMELİĞİ
Üniversite Yönetmelikleri Tertip: 5 Resmî Gazete Tarihi: 25.11.2018 Sayısı: 30606
KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ İLERİ TARIM ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (TUAM) YÖNETMELİĞİ
Üniversite Yönetmelikleri Tertip: 5 Resmî Gazete Tarihi: 05.11.2018 Sayısı: 30586
KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ HAYVANCILIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (HUYAM) YÖNETMELİĞİ
Üniversite Yönetmelikleri Tertip: 5 Resmî Gazete Tarihi: 14.10.2018 Sayısı: 30565
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ GIDA VE TARIM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
Üniversite Yönetmelikleri Tertip: 5 Resmî Gazete Tarihi: 01.04.2018 Sayısı: 30378
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ BESLENME VE GÜVENİLİR GIDA ARAŞTIRMALARI MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
Üniversite Yönetmelikleri Tertip: 5 Resmî Gazete Tarihi: 29.12.2017 Sayısı: 30285
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ GIDA GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
Üniversite Yönetmelikleri Tertip: 5 Resmî Gazete Tarihi: 18.09.2017 Sayısı: 30184
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ HELAL VE SAĞLIKLI GIDA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
Üniversite Yönetmelikleri Tertip: 5 Resmî Gazete Tarihi: 19.07.2017 Sayısı: 30128
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ GIDA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
Üniversite Yönetmelikleri Tertip: 5 Resmî Gazete Tarihi: 03.05.2017 Sayısı: 30055
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ YÖRESEL GIDALAR UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
Üniversite Yönetmelikleri Tertip: 5 Resmî Gazete Tarihi: 16.04.2017 Sayısı: 30040
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ GIDA VE HAYVANCILIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
Üniversite Yönetmelikleri Tertip: 5 Resmî Gazete Tarihi: 20.03.2017 Sayısı: 30013
KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ
Üniversite Yönetmelikleri Tertip: 5 Resmî Gazete Tarihi: 19.02.2017 Sayısı: 29984
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ TARIM, HAYVANCILIK VE GIDA ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
Üniversite Yönetmelikleri Tertip: 5 Resmî Gazete Tarihi: 09.09.2016 Sayısı: 29826
KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ
Üniversite Yönetmelikleri Tertip: 5 Resmî Gazete Tarihi: 09.07.2016 Sayısı: 29765
MERSİN ÜNİVERSİTESİ GIDA ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
Üniversite Yönetmelikleri Tertip: 5 Resmî Gazete Tarihi: 28.07.2015 Sayısı: 29428
KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ
Üniversite Yönetmelikleri Tertip: 5 Resmî Gazete Tarihi: 11.01.2015 Sayısı: 29233
HİTİT ÜNİVERSİTESİ GIDA GÜVENLİĞİ, TARIMSAL UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
Üniversite Yönetmelikleri Tertip: 5 Resmî Gazete Tarihi: 05.05.2014 Sayısı: 28991
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ GIDA KONTROL UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
Üniversite Yönetmelikleri Tertip: 5 Resmî Gazete Tarihi: 20.10.2013 Sayısı: 28797
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
Üniversite Yönetmelikleri Tertip: 5 Resmî Gazete Tarihi: 28.08.2013 Sayısı: 28749
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ GIDA GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
Üniversite Yönetmelikleri Tertip: 5 Resmî Gazete Tarihi: 12.06.2013 Sayısı: 28675
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ YENİLİKÇİ GIDA TEKNOLOJİLERİ GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
Üniversite Yönetmelikleri Tertip: 5 Resmî Gazete Tarihi: 06.08.2012 Sayısı: 28376
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SAKİNE-ŞEVKİ YURTBAY GIDA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
Üniversite Yönetmelikleri Tertip: 5 Resmî Gazete Tarihi: 07.05.2012 Sayısı: 28285
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ GIDA ANALİZLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
Üniversite Yönetmelikleri Tertip: 5 Resmî Gazete Tarihi: 19.12.2011 Sayısı: 28147
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ GIDA VE TARIM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
Üniversite Yönetmelikleri Tertip: 5 Resmî Gazete Tarihi: 26.07.2011 Sayısı: 28006
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ GIDA GÜVENLİĞİ VE TARIMSAL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
Üniversite Yönetmelikleri Tertip: 5 Resmî Gazete Tarihi: 11.04.2011 Sayısı: 27902
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ VE GIDA GÜVENLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
Üniversite Yönetmelikleri Tertip: 5 Resmî Gazete Tarihi: 04.03.2011 Sayısı: 27864
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ GIDA GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
Üniversite Yönetmelikleri Tertip: 5 Resmî Gazete Tarihi: 18.01.2010 Sayısı: 27466
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ GIDA KONTROL ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
Üniversite Yönetmelikleri Tertip: 5 Resmî Gazete Tarihi: 07.02.2001 Sayısı: 24311
TÜRK GIDA KODEKSİ BAL TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2020/7)
Tebliğler Tertip: 5 Resmî Gazete Tarihi: 22.04.2020 Sayısı: 31107
TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA İLE TEMAS EDEN PLASTİK MADDE VE MALZEMELER TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2019/44)
Tebliğler Tertip: 5 Resmî Gazete Tarihi: 25.12.2019 Sayısı: 30989 Mükerrer
TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA İLE TEMAS EDEN PLASTİK MADDE VE MALZEMELERİN BİLEŞENLERİNİN MİGRASYON TESTİNDE KULLANILAN GIDA BENZERLERİ LİSTESİ TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2019/43)
Tebliğler Tertip: 5 Resmî Gazete Tarihi: 25.12.2019 Sayısı: 30989 Mükerrer
GIDA VE YEM İŞLETMELERİNDE ÇALIŞTIRILMASI ZORUNLU MESLEK MENSUPLARININ BELİRLENMESİNE DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2019/48)
Tebliğler Tertip: 5 Resmî Gazete Tarihi: 06.12.2019 Sayısı: 30970
TÜRK GIDA KODEKSİ VÜCUT AĞIRLIĞI KONTROLÜ İÇİN DİYETİN YERİNİ ALAN GIDALAR TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2019/15)
Tebliğler Tertip: 5 Resmî Gazete Tarihi: 02.07.2019 Sayısı: 30819
TÜRK GIDA KODEKSİ BEBEK FORMÜLLERİ VE DEVAM FORMÜLLERİ TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2019/14)
Tebliğler Tertip: 5 Resmî Gazete Tarihi: 02.07.2019 Sayısı: 30819
OKUL GIDASI LOGOSU UYGULAMASI USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2019/29)
Tebliğler Tertip: 5 Resmî Gazete Tarihi: 20.06.2019 Sayısı: 30807
TÜRK GIDA KODEKSİ İÇME SÜTLERİ TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2019/12)
Tebliğler Tertip: 5 Resmî Gazete Tarihi: 27.02.2019 Sayısı: 30699
TÜRK GIDA KODEKSİ ET, HAZIRLANMIŞ ET KARIŞIMLARI VE ET ÜRÜNLERİ TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2018/52)
Tebliğler Tertip: 5 Resmî Gazete Tarihi: 29.01.2019 Sayısı: 30670
TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA İLE TEMAS EDEN AKTİF VE AKILLI MADDE VE MALZEMELERE DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2018/9)
Tebliğler Tertip: 5 Resmî Gazete Tarihi: 05.04.2018 Sayısı: 30382
TÜRK GIDA KODEKSİ GIDALARDAKİ MİKOTOKSİN SEVİYELERİNİN RESMİ KONTROLÜ İÇİN NUMUNE ALMA, NUMUNE HAZIRLAMA VE ANALİZ METODU KRİTERLERİ TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2018/10)
Tebliğler Tertip: 5 Resmî Gazete Tarihi: 15.03.2018 Sayısı: 30361
TÜRK GIDA KODEKSİ KAKAO VE ÇİKOLATA ÜRÜNLERİ TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2017/29)
Tebliğler Tertip: 5 Resmî Gazete Tarihi: 03.11.2017 Sayısı: 30229
TÜRK GIDA KODEKSİ ZEYTİNYAĞI VE PİRİNA YAĞI TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2017/26)
Tebliğler Tertip: 5 Resmî Gazete Tarihi: 17.09.2017 Sayısı: 30183
TÜRK GIDA KODEKSİ ÜZÜM PEKMEZİ TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2017/8)
Tebliğler Tertip: 5 Resmî Gazete Tarihi: 30.06.2017 Sayısı: 30110
TÜRK GIDA KODEKSİ ENERJİ İÇECEKLERİ TEBLİĞİ (2017/4)
Tebliğler Tertip: 5 Resmî Gazete Tarihi: 30.06.2017 Sayısı: 30110
TÜRK GIDA KODEKSİ DİSTİLE ALKOLLÜ İÇKİLER ANALİZ METOTLARI TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2017/9)
Tebliğler Tertip: 5 Resmî Gazete Tarihi: 21.03.2017 Sayısı: 30014
TÜRK GIDA KODEKSİ DİSTİLE ALKOLLÜ İÇKİLER TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2016/55)
Tebliğler Tertip: 5 Resmî Gazete Tarihi: 21.03.2017 Sayısı: 30014
TÜRK GIDA KODEKSİ GIDALARDA ESER ELEMENTLER VE BULAŞAN SEVİYELERİNİN RESMİ KONTROLÜ İÇİN NUMUNE ALMA, NUMUNE HAZIRLAMA VE ANALİZ METODU KRİTERLERİ TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2017/7)
Tebliğler Tertip: 5 Resmî Gazete Tarihi: 24.02.2017 Sayısı: 29989
TÜRK GIDA KODEKSİ BULGUR TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2016/49)
Tebliğler Tertip: 5 Resmî Gazete Tarihi: 26.01.2017 Sayısı: 29960 Mükerrer
TÜRK GIDA KODEKSİ KAHVE VE KAHVE EKSTRAKTLARI TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2016/7) BİRİNCİ BÖLÜM
Tebliğler Tertip: 5 Resmî Gazete Tarihi: 03.03.2016 Sayısı: 29642
TÜRK GIDA KODEKSİ BELİRLİ GIDALARDA ERUSİK ASİT SEVİYESİNİN RESMİ KONTROLÜ İÇİN NUMUNE ALMA VE ANALİZ METODU KRİTERLERİ TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2016/4)
Tebliğler Tertip: 5 Resmî Gazete Tarihi: 13.02.2016 Sayısı: 29623
ÖZEL TIBBİ AMAÇLI DİYET GIDALARIN ÜRETİM YERLERİ HAKKINDA TEBLİĞ
Tebliğler Tertip: 5 Resmî Gazete Tarihi: 13.09.2015 Sayısı: 29474
TÜRK GIDA KODEKSİ İNSAN TÜKETİMİNE SUNULAN HIZLI DONDURULMUŞ GIDALARDA SICAKLIĞIN RESMİ KONTROLÜ İÇİN KONTROL NOKTALARININ SEÇİLMESİ VE ÖLÇÜM METODU TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2015/34)
Tebliğler Tertip: 5 Resmî Gazete Tarihi: 31.07.2015 Sayısı: 29431
TÜRK GIDA KODEKSİ BELİRLİ GIDALARDA DİOKSİNLERİN, DİOKSİN BENZERİ POLİKLORLU BİFENİLLERİN VE DİOKSİN BENZERİ OLMAYAN POLİKLORLU BİFENİLLERİN SEVİYESİNİN RESMİ KONTROLÜ İÇİN NUMUNE ALMA, NUMUNE HAZIRLAMA VE ANALİZ METODU KRİTERLERİ TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2015/32)
Tebliğler Tertip: 5 Resmî Gazete Tarihi: 29.07.2015 Sayısı: 29429
TÜRK GIDA KODEKSİ ÇAY TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2015/30)
Tebliğler Tertip: 5 Resmî Gazete Tarihi: 17.06.2015 Sayısı: 29389
TÜRK GIDA KODEKSİ TAHİN HELVASI TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2015/28)
Tebliğler Tertip: 5 Resmî Gazete Tarihi: 13.06.2015 Sayısı: 29385
TÜRK GIDA KODEKSİ TAHİN TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2015/27)
Tebliğler Tertip: 5 Resmî Gazete Tarihi: 13.06.2015 Sayısı: 29385
TÜRK GIDA KODEKSİ PEYNİR TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2015/6)
Tebliğler Tertip: 5 Resmî Gazete Tarihi: 08.02.2015 Sayısı: 29261
TÜRK GIDA KODEKSİ YUMURTA TEBLİĞİ (2014/55)
Tebliğler Tertip: 5 Resmî Gazete Tarihi: 20.12.2014 Sayısı: 29211
TÜRK GIDA KODEKSİ ZEYTİNYAĞI VE PİRİNA YAĞI ANALİZ METOTLARI TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2014/53)
Tebliğler Tertip: 5 Resmî Gazete Tarihi: 20.11.2014 Sayısı: 29181
TÜRK GIDA KODEKSİ HIZLI DONDURULMUŞ GIDALARIN DEPOLANMASI, MUHAFAZASI VE TAŞINMASI SIRASINDA SICAKLIĞIN İZLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2014/48)
Tebliğler Tertip: 5 Resmî Gazete Tarihi: 18.10.2014 Sayısı: 29149
TÜRK GIDA KODEKSİ HIZLI DONDURULMUŞ GIDALAR TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2014/47)
Tebliğler Tertip: 5 Resmî Gazete Tarihi: 18.10.2014 Sayısı: 29149
TÜRK GIDA KODEKSİ SOFRALIK ZEYTİN TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2014/33)
Tebliğler Tertip: 5 Resmî Gazete Tarihi: 23.08.2014 Sayısı: 29097
TÜRK GIDA KODEKSİ MEYVE SUYU VE BENZERİ ÜRÜNLER TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2014/34)
Tebliğler Tertip: 5 Resmî Gazete Tarihi: 06.08.2014 Sayısı: 29080
TÜRK GIDA KODEKSİ SALÇA VE PÜRE TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2014/6)
Tebliğler Tertip: 5 Resmî Gazete Tarihi: 14.06.2014 Sayısı: 29030
TÜRK GIDA KODEKSİ LOKUM TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2013/55)
Tebliğler Tertip: 5 Resmî Gazete Tarihi: 12.09.2013 Sayısı: 28763
TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA MADDELERİNİN VE GIDA BİLEŞENLERİNİN ÜRETİMİNDE KULLANILAN EKSTRAKSİYON ÇÖZÜCÜLERİ TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2013/45)
Tebliğler Tertip: 5 Resmî Gazete Tarihi: 18.08.2013 Sayısı: 28739
TÜRK GIDA KODEKSİ TUZ TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2013/48)
Tebliğler Tertip: 5 Resmî Gazete Tarihi: 16.08.2013 Sayısı: 28737
TÜRK GIDA KODEKSİ TAKVİYE EDİCİ GIDALAR TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2013/49)
Tebliğler Tertip: 5 Resmî Gazete Tarihi: 16.08.2013 Sayısı: 28737
TÜRK GIDA KODEKSİ BAHARAT TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2013/12)
Tebliğler Tertip: 5 Resmî Gazete Tarihi: 10.04.2013 Sayısı: 28614
TÜRK GIDA KODEKSİ BUĞDAY UNU TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2013/9)
Tebliğler Tertip: 5 Resmî Gazete Tarihi: 02.04.2013 Sayısı: 28606
TÜRK GIDA KODEKSİ REJENERE SELÜLOZ FİLMLERDEN ÜRETİLMİŞ, GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEMELER TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2012/31)
Tebliğler Tertip: 5 Resmî Gazete Tarihi: 19.04.2012 Sayısı: 28269
TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA İLE TEMAS EDEN SERAMİK MALZEMELER TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2012/30)
Tebliğler Tertip: 5 Resmî Gazete Tarihi: 19.04.2012 Sayısı: 28269
TÜRK GIDA KODEKSİ BİTKİ ADI İLE ANILAN YAĞLAR TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2012/29)
Tebliğler Tertip: 5 Resmî Gazete Tarihi: 12.04.2012 Sayısı: 28262
TÜRK GIDA KODEKSİ BELİRLİ EPOKSİ TÜREVLERİNİN GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEMELERDE KULLANIMININ KISITLANMASI HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/32)
Tebliğler Tertip: 5 Resmî Gazete Tarihi: 12.04.2012 Sayısı: 28262
TÜRK GIDA KODEKSİ GIDALARIN AİT OLDUĞU PARTİYİ TANIMLAYAN İŞARETLER VEYA NUMARALAR HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/7)
Tebliğler Tertip: 5 Resmî Gazete Tarihi: 04.01.2012 Sayısı: 28163
TÜRK GIDA KODEKSİ YENİLEBİLİR KAZEİN VE KAZEİNATLARIN KİMYASAL ANALİZİ İÇİN NUMUNE ALMA METOTLARI TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2012/6)
Tebliğler Tertip: 5 Resmî Gazete Tarihi: 04.01.2012 Sayısı: 28163
TÜRK GIDA KODEKSİ GLUTEN İNTOLERANSI OLAN BİREYLERE UYGUN GIDALAR TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2012/4)
Tebliğler Tertip: 5 Resmî Gazete Tarihi: 04.01.2012 Sayısı: 28163
TÜRK GIDA KODEKSİ KOYULAŞTIRILMIŞ SÜT VE SÜTTOZLARININ KİMYASAL ANALİZİ İÇİN NUMUNE ALMA METOTLARI TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2012/3)
Tebliğler Tertip: 5 Resmî Gazete Tarihi: 04.01.2012 Sayısı: 28163
TÜRK GIDA KODEKSİ EKMEK VE EKMEK ÇEŞİTLERİ TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2012/2)
Tebliğler Tertip: 5 Resmî Gazete Tarihi: 04.01.2012 Sayısı: 28163
TÜRK GIDA KODEKSİ GIDALARDA PESTİSİT KALINTILARININ RESMİ KONTROLÜ İÇİN NUMUNE ALMA METOTLARI TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2011/34)
Tebliğler Tertip: 5 Resmî Gazete Tarihi: 15.08.2011 Sayısı: 28026
TÜRK GIDA KODEKSİ BELİRLİ GIDALARDA NİTRAT LİMİTİNİN RESMİ KONTROLÜ İÇİN NUMUNE ALMA, NUMUNE HAZIRLAMA VE ANALİZ METODU KRİTERLERİ TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2011/33)
Tebliğler Tertip: 5 Resmî Gazete Tarihi: 15.08.2011 Sayısı: 28026
TÜRK GIDA KODEKSİ PİRİNÇ TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2010/60)
Tebliğler Tertip: 5 Resmî Gazete Tarihi: 07.01.2011 Sayısı: 27808
TÜRK GIDA KODEKSİ FERMENTE SÜT ÜRÜNLERİ TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2009/25)
Tebliğler Tertip: 5 Resmî Gazete Tarihi: 16.02.2009 Sayısı: 27143
TÜRK GIDA KODEKSİ ŞARAP TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2008/67 )
Tebliğler Tertip: 5 Resmî Gazete Tarihi: 04.02.2009 Sayısı: 27131
TÜRK GIDA KODEKSİ HİNDİBA EKSTRAKTI TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2008/56)
Tebliğler Tertip: 5 Resmî Gazete Tarihi: 24.10.2008 Sayısı: 27034
TÜRK GIDA KODEKSİ SÜRÜLEBİLİR YAĞLAR/MARGARİN VE YOĞUN YAĞLAR TEBLİĞİ (Tebliğ No: 2008/21)
Tebliğler Tertip: 5 Resmî Gazete Tarihi: 17.05.2008 Sayısı: 26879
TÜRK GIDA KODEKSİ BEBEK VE KÜÇÜK ÇOCUK EK GIDALARI TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2007/50)
Tebliğler Tertip: 5 Resmî Gazete Tarihi: 01.11.2007 Sayısı: 26687
TÜRK GIDA KODEKSİ ALKOLSÜZ İÇECEKLER TEBLİĞİ (TEBLİĞNO: 2007/26)
Tebliğler Tertip: 5 Resmî Gazete Tarihi: 15.06.2007 Sayısı: 26553
TÜRK GIDA KODEKSİ REÇEL, JÖLE, MARMELAT VE TATLANDIRILMIŞ KESTANE PÜRESİ TEBLİĞİ (TEBLİĞNO: 2006/55)
Tebliğler Tertip: 5 Resmî Gazete Tarihi: 30.12.2006 Sayısı: 26392
TÜRK GIDA KODEKSİ ŞEKER TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2006/40)
Tebliğler Tertip: 5 Resmî Gazete Tarihi: 23.08.2006 Sayısı: 26268
TÜRK GIDA KODEKSİ ÖZEL BESLENME AMAÇLI GIDALARA EKLENEBİLECEK BİLEŞENLER TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2006/37)
Tebliğler Tertip: 5 Resmî Gazete Tarihi: 22.08.2006 Sayısı: 26267
TÜRK GIDA KODEKSİ AROMATİZE ŞARAP, AROMATİZE ŞARAP BAZLI İÇKİ VE AROMATİZE ŞARAP KOKTEYLİ TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2006/28)
Tebliğler Tertip: 5 Resmî Gazete Tarihi: 07.07.2006 Sayısı: 26221
TÜRK GIDA KODEKSİ BİRA TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2006/33)
Tebliğler Tertip: 5 Resmî Gazete Tarihi: 07.07.2006 Sayısı: 26221
TÜRK GIDA KODEKSİ YENİLEBİLİR BUZLU ÜRÜNLER TEBLİĞİ (Tebliğ No: 2005/43)
Tebliğler Tertip: 5 Resmî Gazete Tarihi: 07.10.2005 Sayısı: 25959
TÜRK GIDA KODEKSİ TEREYAĞI, DİĞER SÜT YAĞI ESASLI SÜRÜLEBİLİR ÜRÜNLER VE SADEYAĞ TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2005/19)
Tebliğler Tertip: 5 Resmî Gazete Tarihi: 12.04.2005 Sayısı: 25784
TÜRK GIDA KODEKSİ KOYULAŞTIRILMIŞ SÜT VE SÜTTOZU TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2005/18
Tebliğler Tertip: 5 Resmî Gazete Tarihi: 12.04.2005 Sayısı: 25784
TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA MADDELERİNDE OKRATOKSİN A SEVİYESİNİN RESMİ KONTROLÜ İÇİN NUMUNE ALMA METOTLARI TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2004/47)
Tebliğler Tertip: 5 Resmî Gazete Tarihi: 13.01.2005 Sayısı: 25699
TÜRK GIDA KODEKSİ DONDURMA TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2004/45)
Tebliğler Tertip: 5 Resmî Gazete Tarihi: 13.01.2005 Sayısı: 25699
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.