Doğanın katledilmesi için destekler mi veriliyor?

Doğanın katledilmesi için destekler mi veriliyor?
10.08.2020
A+
A-

7 Ağustos tarihinde resmi gazetede yenilenebilir enerji kaynaklarının belgelendirilmesi ve desteklenmesine ilişkin yönetmelikte değişiklik yapıldığı duyuruldu. Enerji piyasası denetleme kurulu tarafından açıklanan yönetmelik aşağıda yer almaktadır.

YEKDEM Nedir?

YEKDEM, Türkiye’nin yerli ve milli enerji politikası kapsamında kurulmuştur. Hükümet, YEKDEM ile enerji yatırımcıları için yenilenebilir enerji kaynaklarının daha cazip hale gelmesini sağlanmayı amaçlanmaktadır. Bu teşvik ile yatırımlar için cazip bir pazar sunulurken dışa bağımlılığı azaltan ve çevreyi daha az kirleten ve daha az maliyetli olan bir enerji üretimi gerçekleştirilmiş olmaktadır.

YEKDEM ile Devlet, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim faaliyeti gösteren üretim lisansı sahibi tüzel kişilerin bizzat ve LÜY (Lisanssız Elektrik Üretimi Yönetmeliği) kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarından üretim yapan kişilerin bölgelerinde bulundukları görevli tedarik şirketleri aracılığıyla faydalanabileceği fiyatlar, süreler ve bunlara yapılacak ödemelere ilişkin teşvik edici bir ortam hazırlamayı hedeflemektedir. ( EPDK)

HES’ler UNESCO ve Avrupa Birliği tarafından çevre dostu olarak tanımlanmaktadır. Bölgenin kalkınmasını sağladığı belirtilen yeni istihdam olanakları sağladığı belirtilen HES’ler hiç de ABD-AB Emperyalistlerinin gösterdiği kadar masum değil. HES’lerin kurulduğu bölgeler incelendiğinde tarım alanları ve ormanları görüyoruz.

Yerli işbirlikçilerde ballandıra ballandıra anlatıyorlar. HES’ler yerli bir kaynaktır. Ekonomik bağımsızlığımızı getirecektir. Dışa bağımlılık azalacaktır. İhalelere gözleyen her göz toprağın suyun yerli ama HES ihalelerini alanların dolaylı ya da direkt olarak yabancı parababaları olduğunu görür.

Aktif hale geçtikten sonra çevre dostu sayılabilir. Ya inşa edilmesi süreci. Dereyi kanallarla başka yöne akıtarak mı çareyi bulacaksınız? Onlarca HES te yaptığınız gibi. Sonuç çevre ormanların zarar görmesi. Ağaç kesmekte kolay. Hektarlarca orman yandığında can kaybı yok diyen basında hep olumluymuş gibi göstererek kimlerin sözcüsü olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Ya ormanda doğada yaşayan diğer CANLILAR …

Faaliyeti sırasında çevre dostu olarak ifade edilen HES’ler inşa edilme sürecinde çevreye büyük zararlar verebilmektedir. Yapım aşamasında, üzerine inşa edilecek dere, kanallar ile başka bir yöne akıtılmaktadır ki bu işlem sırasında da çevre ormanlara zarar verilmesi söz konusudur.

Üzerine inşa edilen dere içerisinde yaşayan canlıların yaşamına müdahale edilmekte, bu durumda o canlıların ölümüne neden olmaktadır.

HES’in bulunduğu çevrelerde hastalıklarda artışlar görülmektedir. Bu konuda yüzlerce bilim insanlarının yayınladığı makaleleri uyarıları okumak bile yeterli.

Korgan ilçesine bağlı mahallelerin atık sularının arıtılmadan HES planlanan dereye akıtıldığı ortaya çıktı. Korgan’ın Çiftlik, Tepealan, Tatarcık, Akçakale, Karakoyunlu, Yenipazar, Yeniköy ve Çamlı mahallelerinin ve Korgan şehir merkezinin atık suları ile bölgedeki sanayi tesislerinin arıtılmadan HES planlanan dereye akıtıldığını görüldü.

Aydın’da jeotermal sahaların en verimli tarım arazilerini nasıl yok ettiğini biliyoruz. Yüzlerce yıllık zeytin ağaçlarının nasıl kurutulduğunu. Yüzlerce canlı popülasyonu yaşayan akarsularımızın göllerimizin nasıl yok edildiğini biliyoruz. Peki Yenilenebilir enerji olarak önümüze sunulan enerji kaynakları bilim ve teknikten yoksun bilinçsizce yapıldığında karşımıza çıkan tablo ortada iken bir de desteklerin verilmesine kim(ler) hesap verecek.

Halkçı Mühendis Mimar ve şehir Plancıları Parababalarının daha fazla para kazanması ve ülke kaynaklarının daha fazla sömürülebilmesi için Parababalarının yerli işbirlikçileri tüm hızla çalışmaktadır.

Türkiye’de enerji problemi olmadığı halde yeni açılan, ihalesi yapılan, teşviklerle desteklenen JES santralleri, nükleer santraller insan sağlığının düşünülmediğini, yerli ve yabancı Parababalarının yerli işbirlikçileri ile ülke kaynaklarını pervasızca harcadığını açıkça göstermektedir.

Biz Halkçı Mühendis Mimar Şehir Plancıları olarak yerli iş birlikçilerinin ülke kaynaklarını yerli ve yabancı Parababalarına peşkeş çekilmesine müsaade etmeyeceğiz.

Ekte 2020 yılında teşvikle nen tüm projelerin listesi mevcuttur._PortalAdmin_Uploads_Content_FastAccess_77b993a721850

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ BELGELENDİRİLMESİ VE

DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 1/10/2013 tarihli ve 28782 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2)  YEKDEM geliri aşağıda yer alan formüle göre hesaplanır:

 

Bu formülde geçen;

YG:Bir fatura dönemi için YEKDEM gelirini (TL),
PTFt,u:t teklif bölgesi ve u uzlaştırma dönemine ait Piyasa Takas Fiyatını (TL/MWh),
UEVMi,b,t,u:Lisanslı üretim tesisleri için, i YEKDEM katılımcısının YEKDEM kapsamındaki b uzlaştırmaya esas veriş-çekiş biriminin, t teklif bölgesindeki u uzlaştırma dönemine ait uzlaştırmaya esas veriş miktarını (MWh),
yi,b,t,u:i YEKDEM katılımcısının YEKDEM kapsamındaki b uzlaştırmaya esas veriş-çekiş biriminin, t teklif bölgesindeki u uzlaştırma dönemine ait YEK Kanununun 6/C maddesinin ikinci fıkrası kapsamında yapılan kurulu güç artışı nedeniyle hesaplanan katsayıyı,
LÜNETm,t,u:m YEKDEM katılımcısı görevli tedarik şirketinin t teklif bölgesindeki u uzlaştırma dönemi için YEKDEM kapsamındaki lisanssız üretim tesisleri için LÜY’ün ilgili hükümleri uyarınca Piyasa İşletmecisine bildirilen net üretim değerini (MWh),
KB:c piyasa katılımcısının Yarışma Yönetmeliği uyarınca ödemekle yükümlü olduğu, dördüncü fıkra uyarınca hesaplanan katılım bedelini (TL),
FBm:Kanunun 17 nci maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarının desteklenmesi amacıyla belirlenen tarifeler ile tüm tüketiciler için geçerli olmak üzere aynı bağlantı şekli ve tüketici grubuna göre belirlenen perakende satış tarifesi arasındaki farkın tüketim miktarı esas alınarak m görevli tedarik şirketi bazında ilgili fatura dönemi için hesaplanan fark bedelini (TL),
a:Lisanslı üretim tesisi olan YEKDEM katılımcı sayısını,
d:YEKDEM katılımcısı görevli tedarik şirketi sayısını,
ni:i YEKDEM katılımcısının YEKDEM kapsamındaki uzlaştırmaya esas veriş-çekiş birimi sayısını,
l:t teklif bölgesi sayısını,
k:Bir fatura dönemine ilişkin uzlaştırma dönemi sayısını,
j:Kurul tarafından lisanslı üretim tesisleri için belirlenen tolerans katsayısını,
p:Kurul tarafından muafiyetli üretim için belirlenen tolerans katsayısını,
g:Yarışma Yönetmeliği uyarınca ödeme yükümlülüğü bulunan katılımcı sayısını,
h:Kanunun 17 nci maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarının desteklenmesi amacıyla belirlenen tarifeler kapsamında portföyünde tüketici bulunan görevli tedarik şirketi sayısını

ifade eder.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik 1/8/2020 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

 

 

ETİKETLER: , , , ,
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.