DEPREM BAHANESİYLE PARABABALARI YEŞİL ALANLARA-ORMANLIK ALANLARA GÖZ DİKTİ. İZİN VERMEYECEĞİZ

DEPREM BAHANESİYLE PARABABALARI YEŞİL ALANLARA-ORMANLIK ALANLARA GÖZ DİKTİ. İZİN VERMEYECEĞİZ
25.11.2020
A+
A-

İzmir Bayraklı ‘da meydana gelen deprem can kaybına yol açarken denetimsiz ve fen ve sanat kurallarına uymayan özellikle eski yüksek yapıların yıkılmasına ve ağır hasar görmesine yol açtı.

İnsanlar canlarıyla uğraşırken siyasi iktidar meslek odalarının hasar tespitinde görev almalarını engellediği gibi hiçbir zemin etüdü olmayan, rezerv alan ilan ettikleri bölgeleri oldu bittiye getirerek yeni yerleşim bölgesi ilan etmeye hazırlanıyor. Diğer taraftan hangi akla hizmet ettikleri belli olmayan bir kararla zemin + 5 kat inşaatlar yapılacağını kamuoyuna açıklıyorlar. Burada zemin etütleri var mı? Zemin + 5 kata uygun mu bunlar bilinmeden hangi gerekçeyle açıklıyorsun. Bilim dışı bu davranışı yaparken hiç mi vicdanınız sızlamıyor.

Yeni yerleşim bölgesi ilan etmeye hazırlandığınız Yamanlar Laka deresi havzasının zemin bakımından inşaat yapmaya ııygun olmadığı bilinmiyor mu?

İzmir Halkı Laka deresinin taşması sonucu sel felaketinde 58 canlarını yitiren bir kentte yaşıyor. Belleklerini tazelerlerse Laka Deresinin 1995 yılındaki sel felaketindeki rolünü ve 58 canı hatırlarlar.Büyükşehir Belediyesi  ve Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Bölge Müdürlüğünün sağlıklı ve teknik çalışmalarıyla sel felaketinin ardından oluşturulan istinat duvarları, taraçalar ve  alınan diğer önlemlerle sel felaketinin bir daha yaşanmaması için çalışmalar yapılmış bir bölgede kalkıp deprem mağdurlarına konut için yerleşim alanı açıyorsun.

İzmir Halkı rant için yerleşim alanları açılmasına, Laka Deresi havzasının şehir planlamasındaki yerini koruyarak yeşil alan, ormanlık alan, mesire yeri, günübirlik tesis alanı olmasını istemektedir. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karşıyaka Belediyesi planlamalarında korunacak doğal sit alanı olan bu bölgeyi imara açıp yeni bir felakete yol açamazsınız.

İşte deprem konutları için yerleşime açmak istedikleri arazinin planlamadaki yeri ve konumu;

Söz konusu rezerv alan; Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanan İzmir-Manisa 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında “Bölge Parkı/Kentsel Yeşil Alan” ve “Orman Alanı” kullanım kararında kalmakla birlikte, alanın bir kısmında “Doğal Sit Alanı” sınırının yer aldığı,

“ İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.09.2012 tarih ve 05.843 sayılı kararıyla uygun görülerek onaylanan 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planında söz konusu alanın “Orman Alanı”, “Günübirlik Tesis Alanı” ve Ağaçlık Karakteri Korunacak Alan” kullanım kararlarında kalmakla birlikte, alanın bir kısmında “Doğal Sit Alanı” sınırının yer aldığı,

“ Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.03.2007 tarih ve 224 sayılı kararıyla uygun görülerek onaylanan 389 hektarlık alanda sit bütününde hazırlanan Karşıyaka Atatürk Ormanı 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planında bahse konu alanın bir kısmının “Orman Alanı” ve Günübirlik Tesis Alanı” kullanım kararında yer aldığı,

 “Karşıyaka Belediye Meclisi’nin 05.07.2007 tarih ve 10/125 sayılı kararı, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 18.04.2008 tarih ve 01.1230 sayılı kararıyla uygun görülerek onaylanan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planında söz konusu alanın bir kısmının, “Orman Alanı ve Günübirlik Tesis Alanı” olarak yer aldığı tespit edilmiştir.” ( TMMOB İzmir İl  Koordinasyon Kurulu’nun konuyla ilgili basın açıklamasından)

 

Hem de ne yapacaklar, ormanlık alanı orman vasfından çıkarıp imara açacaklar.  Hem de nereye Halkın konumu itibariyle karşı çıktığı Şehir Hastanesinin yakınına. Halkın ulaşım yönünden karşı çıktığı bu hastane inşaatının çevresine deprem konutları yaparak yeni bir kentin önünü açacaklar.  Yani sermayeye yeni bir rant kapısı açılacak. Çevre ve Şehircilik Bakanı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanını makamında boşuna ziyaret edip karşılıklı güzellemeler yapılmamış. Bu ilgi ve alakanın sonucu bu kararlarla ortaya çıkıyor. Oyuna gelmeyelim.

Sen yeşil alanı, ormanlık alanı yerleşim alanına çevir, bu araziyi TOKİ’ye devret, sonra da belirlediğin müteahhitlere rant kapısını arala, aklın sıra deprem mağdurlarını düşün. Bunu halka yutturabilirsin ama Halkçı Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarına asla yutturamazsın.

Kamusal alanların peşkeş çekilmesine izin vermeyeceğiz. Yeşil  alanların, ormanlık alanların korunması için mücadele edeceğiz. Yerleşim bölgeleri için rezerv alan arıyorsan Meslek Odalarının görüşlerini alarak davran, yıllardır boş olarak duran  parseller dururken Halkımızın gözbebeği gibi koruduğu ormanlardan elini çek. Biz ne deprem felaketi ne de sel felaketi yaşamak istemiyoruz.

Deprem mağdurları ev sahibi olsun, kiracı olsun insanca yaşayacakları konutlara yerleştirilmelidir. Onları araç olarak kullanıp yeni rant alanları yaratamazsınız. İzmir Halkı buna izin vermeyecektir. Halkçı Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları olarak rant oyununun bozulması için mücadele edeceğiz.Kamu alanları halkındır.Peşkeş çekilemez.

 

 

 

 

 

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.