Çevre ile ilintili yönetmelikler (Linkler şeklindedir)

Çevre ile ilintili yönetmelikler (Linkler şeklindedir)
16.06.2020
A+
A-

ÇED
Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair YönetmelikResmi Gazete Tarihi :14.06.2018 -30451
Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair YönetmelikResmi Gazete Tarihi :26.05.2017 -30077
Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair YönetmelikResmi Gazete Tarihi :09.02.2016 -29619
Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği
Resmi Gazete Tarihi :25.11.2014 -29186
Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği
Resmi Gazete Tarihi :08.04.2017 -30032

 

ÇEVRE İZİN VE LİSANSLARI
Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair YönetmelikResmi Gazete Tarihi : 21.09.2016 -29834
Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği DüzeltmeResmi Gazete Tarihi : 12.09.2014 -29117
Çevre İzin ve Lisans YönetmeliğiResmi Gazete Tarihi : 10.09.2014 -29115

 

ÇEVRE YETERLİK
Çevre Etiketi YönetmeliğiResmi Gazete Tarihi : 19.10.2018 -30570
Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair YönetmelikResmi Gazete Tarihi : 06.05.2014 -28992
Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında YönetmelikResmi Gazete Tarihi : 21.11.2013 -28828

 

ÇED İZLEME VE ÇEVRE DENETİMİ
Çevre Denetimi Yönetmeliği
Resmi Gazete Tarihi : 21.11.2008 -27061
Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında YönetmelikResmi Gazete Tarihi : 30.12.2013 -28867 (Mükerrer)
Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği ve Yönetmelik EkleriResmi Gazete Tarihi : 25.12.2013 -28862

 

ATIK YÖNETİMİ
Ambalaj Atıklarının Kontrolü YönetmeliğiResmi Gazete Tarihi :27.12.2017 – 30283
Atık Elektikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü YönetmeliğiResmi Gazete Tarihi :22.05.2012 – 28300
Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü YönetmeliğiResmi Gazete Tarihi :31.08.2004 – 25569
Atık Yağların Kontrolü YönetmeliğiResmi Gazete Tarihi :30.07.2008 – 26952
Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair YönetmelikResmi Gazete Tarihi :26.03.2010 – 27533
Atıkların Yakılmasına İlişkin YönetmelikResmi Gazete Tarihi :06.10.2010 – 27721
Bitkisel Atık Yağların Kontrolü YönetmeliğiResmi Gazete Tarihi :06.06.2015 – 29378
Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkların Kontrolü YönetmeliğiResmi Gazete Tarihi :18.03.2004 – 25406
Madencilik Faaliyetleri İle Bozulan Arazilerin Doğaya Yeniden Kazandırılması YönetmeliğiResmi Gazete Tarihi :23.01.2010 – 27471
Atık Yönetimi YönetmeliğiResmi Gazete Tarihi :02.04.2015 – 29314
Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında YönetmelikResmi Gazete Tarihi :30.12.2009 – 27448
Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü YönetmeliğiResmi Gazete Tarihi :25.11.2006 – 26357
Poliklorlu Bifenil ve Poliklorlu Terfenillerin Kontrolü Hakkındaki Yönetmelik – EklerResmi Gazete Tarihi :27.12.2007 – 26739
Tıbbi Atıkların Kontrolü YönetmeliğiResmi Gazete Tarihi :25.01.2017 – 29959
Maden Atıkları YönetmeliğiResmi Gazete Tarihi :15.07.2015 – 29417
Maden Atıkları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair YönetmelikResmi Gazete Tarihi :16.07.2016 – 29772

 

DENİZ VE KIYI
Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esasalarına Dair Kanunun Uygulama Yönetmeliği – EklerResmi Gazete Tarihi :21.10.2006 – 26326
Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esasalarına Dair Kanun Kapsamında Mal ve Hizmet Alımına İlişkin YönetmelikResmi Gazete Tarihi :26.04.2006 – 26150
Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü YönetmeliğiResmi Gazete Tarihi :26.12.2004 – 25682
Yüzme Suyu Kalitesi YönetmeliğiResmi Gazete Tarihi :09.01.2006 – 26048

 

HAVA
Bazı Akaryakıt Türlerindeki Kükürt Oranının Azaltılmasına İlişkin YönetmelikResmi Gazete Tarihi :06.10.2009 – 27368
Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi YönetmeliğiResmi Gazete Tarihi :04.06.2010 – 27601
Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi YönetmeliğiResmi Gazete Tarihi :06.06.2008 – 26898
Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü YönetmeliğiResmi Gazete Tarihi :07.02.2009 – 27134
İyonlaştırıcı Olmayan Radyasyonun Olumsuz Etkilerinden Çevre ve Halkın Sağlığının Korunmasına Yönelik Alınması Gereken Tedbirlere İlişkin YönetmelikResmi Gazete Tarihi :24.07.2010 – 27651
Koku Oluşturan Emisyonların Kontrolü YönetmeliğiResmi Gazete Tarihi :19.07.2013 – 28712
Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü YönetmeliğiResmi Gazete Tarihi :03.07.2009 – 27277
Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Ek1
Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü YönetmeliğiResmi Gazete Tarihi :11.03.2017-30004

 

KİMYASALLAR
Maddelerin ve Karışımların Fiziko-kimyasal, Toksikolojik ve Ekotoksikolojik Özelliklerinin Belirlenmesinde Uygulanacak Test Yöntemleri Hakkında Yönetmelik – EklerResmi Gazete Tarihi :11.12.2013 – 28848
Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik – EklerResmi Gazete Tarihi :11.12.2013 – 28848
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında YönetmelikR.G: 13.12.2014  –  29204
Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında YönetmelikR.G: 23.06.2017 – 30105
Kalıcı Organik Kirleticiler Hakkında Yönetmelik R.G: 14.11.2018 – 30595

 

SU VE TOPRAK
Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin YönetmelikResmi Gazete Tarihi :27.10.2010 – 27742
Çevre Kanununun 29. Maddesi Uyarınca Atıksu Arıtma Tesislerinin Teşvik Tedbirlerinden Faydalanmasında Uyulacak Usul Ve Esaslara Dair YönetmelikResmi Gazete Tarihi :01.10.2010 – 27716
Evsel ve Kentsel Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanılmasına Dair YönetmelikResmi Gazete Tarihi :03.08.2010 – 27661
Kentsel Atıksu Arıtımı YönetmeliğiResmi Gazete Tarihi :08.01.2006 – 26047
Kum Çakıl ve Benzeri Maddelerin Alınması ve İşletilmesinin Kontrolü YönetmeliğiResmi Gazete Tarihi :08.12.2007 – 26724
Su Kirliliği Kontrolü YönetmeliğiResmi Gazete Tarihi :31.12.2004 – 25687
Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği (76/464/ AB)Resmi Gazete Tarihi :26.11.2005 – 26005
Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik – (Ekler)Resmi Gazete Tarihi :08.06.2010 – 27605

 

ÇEVRE CEZALARI
Çevre Kanununa Göre Verilecek İdari Para Cezalarında İhlalin Tespiti ve Ceza Verilmesi ile Tahsili Hakkında YönetmelikResmi Gazete Tarihi :03.04.2007 – 26482

 

 

İDARİ
Çevre Gelirlerinin Takip ve Tahsili ile Tahsilat Karşılığı Öngörülen Ödeneğin Kullanımı Hakkında YönetmelikResmi Gazete Tarihi :03.04.2007 – 26482
Yüksek Çevre Kurulu ve Mahalli Çevre Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin YönetmelikResmi Gazete Tarihi :03.08.2013 – 28727

 

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında YönetmelikResmi Gazete Tarihi :17.05.2014 – 29003
Ozon Tabakasını İncelten Maddelere İlişkin YönetmelikResmi Gazete Tarihi :07.04.2017 – 30031
Ozon Tabakasını İncelten Maddelere İlişkin Yönetmelik Ek1
Florlu Sera Gazlarına İlişkin Yönetmelik
Florlu Sera Gazlarına İlişkin Yönetmelik Eki

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.