BİZ KİMİZ?

Halkçı anlayışımız ile ,

Tam bağımsız demokratik Türkiye özlemi ile,

Yer altı ve yer üstü servetlerimizin ,havamızın,suyumuzun, hakça paylaşımını,

Türkiye topraklarında konumlanan ABD ve NATO üslerinin kapatılmasını, tesislerin üzerindeki toprakların kamulaştırılmasını,

Ülke topraklarımızın yabancı tekellere ve tarım tekellerine peşkeş çekilmesine karşı ,

Özelleştirilen tüm yer altı ve yer üstü değerlerimizin kamulaştırılmasını,

1950’lerden beri ABD kontroluna geçen eğitim sistemimizin emperyalistlerin denetiminden çıkarılmasını,

Ortaçağcı Gericiliğe karşı her alanda mücadele etmek azim ve kararlılığı ile ;

Tüm tarikat yurtlarının , kuran kurslarının kapatılarak taşınmazlarına el konmasını, vakıflarla yapılan tüm protokolların feshini,

Türkiye topraklarında yaşayan halkların özgür ve bir arada yaşama hakkını ,ana dilde eğitim hakkını ,

Tüm meslek dallarımızda bilimsel ve teknolojik gelişme ile üretimin dest eklenmesi ve bu konuda da toplumun çıkarını savunmaya hız verilmesini,

Tüm meslek dallarımızda ki meslektaşlarımız için eğitim seferberliğini birlikte yürütmeyi,

Tüm meslektaşlarımız ve halkımız için parasız eğitim ve parasız sağlık istemeyi

Tüm doğal kaynaklarımızı, çevremizi, bitkileri,hayvanları zenginlik olarak kabul etmeyi ve tahrip
edilmesine karşı çıkmayı,

Tarihe saygılı bir toplumu savunmayı ve tarihi değerlere sahip çıkmayı, tarihi eserlerimizin göz bebeği gibi korunmasını ve kollanmasını,

Gençliğimiz geleceğimiz olarak görmeyi,

Kadınları eşit ve ön safta görmeyi, kadına şiddete karşı mücadele etmeyi,

Tüm meslektaşlarımızın insanca yaşam ücreti almasını, sigorta ve sendikal haklarını savunmayı,

İş yerlerinde kapsam dışı personel sayılarının azami derecede daraltılmasını, meslektaşlarımızın iş kolu sendikalarında işçi sınıfı ile birlikte örgütlü mücadele vermeleri için mücadele etmeyi,

Bu başlıklarda tüm meslektaşlarımızın birlikte davranma, öğrenme ve öğretmeleri için çalışma yapmayı görev biliriz.