800 yıllık tarihi alan AVM için yok ediliyor

800 yıllık tarihi alan AVM için yok ediliyor
14.06.2020
A+
A-

Diyanet Vakfı denince durup bir düşünmek gerekiyor acaba altından ne çıkacak diye. Korona Virüs ile Halkımız mücadele ederken Diyanet Vakfı AKPgillerin desteğiyle ülkenin her yanında oyunlar düzenliyor. Sözde Müslümanlar neden kaçak cami inşaatına ilgi duyuyorlar anlayabilmiş değiliz. Daha Gaziantep’teki kaçak cami inşaatındaki iş cinayetinin acısı soğumadan bakıyoruz başka bir kentte Sivas’ta kaçak cami, altında ticarethane olacak şekilde imar düzenlemesi yapılıyor. Bunu haber alan Mimarlar Odası Ankara Şubesi duyarlılık göstererek hemen davranışa geçiyor, konuyu irdeleyip Sivas Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunuyor. 17 Nisan 2020 tarihli Yapı com.tr. nin “Mimarlardan Sivas’taki Cami ve AVM İnşaatı için Suç Duyurusu “ başlıklı haberine göre ; “ Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Sivas Tarihi Kent Merkezinin dokusunda tahribata yol açacak ve kent hafızasını onarılamaz şekilde değiştirecek Sivas Merkez Cami için ruhsat alınmadan inşaata başlandığını bildirdi. “Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Sivas Oda Temsilciliğinin hazırladığı raporla birlikte süreci koruma uzmanı mimarlarla değerlendirerek, TCK m. 257 uyarınca görevi kötüye kullanma suçu ve TCK m.184 uyarınca imar kirliliğine neden olma suçu işleyen KOMAŞ A.Ş., Sivas Belediyesi Başkanlığı ve Sivas Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü hakkında Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu “ Tarihi dokuya sahip çıkan, tarihe saygı gösteren Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Candan Karakuş ne diyor? “Sivas Tarihi Kent Meydanı Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ait anıtsal sivil ve dini yapılar ile oluşmuş en önemli tarihi meydanlardan biridir. Meydan farklı dönemlerin çok katmanlı kültürünü yansıtmakta, şehrin hem odak noktası hem tarihsel mekanı, hem de simgesi olarak bir bellek mekanıdır. Bu belleği bozacak dokusuna zarar verecek herhangi bir yapılaşmaya evet demek mimarlık mesleğine ve tarihe ihanettir.” dedi (a.g.y) Etrafında bir sürü cami olmasına rağmen bu Cami İnşaatına başlanması bir sürü soru doğmasına neden oldu? Üstelik Sivas Belediyesi bu kaçak inşaata nasıl göz yumdu? Özellikle sorgulanması gereken konu budur. Bir inşaat başlamadan önce projesi mimari , betonarme ,elektrik ve sıhhi tesisat projeleri ve zemin etüd raporu ile geoteknik rapor hazırlanır.Projeler yapı denetim sürecinden geçtikten sonra ilgili Belediye’ye ek evraklarıyla birlikte başvuru yapılır. Belediye temel başlamadan önce arsada başka bir yapı olup olmadığını ve zeminin uygun olup olmadığını inceler. Yapı ruhsatı projeler uygun görülürse yapı sahibine verilir. Temel çalışması ancak bu inşaat ruhsatı alındıktan sonra başlar. Aynı habere göre bakın neler yapılmış ve kimler nelere göz yummuş ki Mimarlar Odası suç duyurusunda bulunmak zorunda kalmış. “Bu cami alışveriş merkezi için Sivas Merkez Mehmet Paşa Mahallesi 67 ada 19 parselde bulunan taşınmaz üzerine inşaat ruhsatı alınmadan KOMAŞ A.Ş. tarafından izinsiz olarak kazı, hafriyat ve kazık temel imalatı yapıldığını tespit ettik” diyen Candan, şunları söyledi: “İmar Kanunu hükümlerine göre; ruhsat alınmadan yapıya başlandığı veya ruhsat ve eklerine veya ruhsat alınmadan yapılabilecek yapılarda projelerine ve ilgili mevzuatına aykırı yapı yapıldığı ilgili idarece tespiti, fenni mesulce tespiti ve ihbarı veya herhangi bir şekilde bu duruma muttali olunması üzerine, belediye veya valiliklerce o andaki inşaat durumu tespit edilir. Yapı mühürlenerek inşaat derhal durdurulur, bu hususta hem Sivas Belediyesi’ne hem de Sivas Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne başvuruda bulunduk. Anılan alana ilişkin imar planı kararı bulunmadığı gibi tesis edilmiş bir ruhsat işlemi de bulunmamaktadır.Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği m.63 uyarınca şantiye binalarının yapı ruhsatı alınmadan yapılamayacağı açıkça düzenlenmiştir. Ayrıca TCK. Madde 184 uyarınca yapı ruhsat iyesi alınmadan veya ruhsata aykırı olarak bina yapan veya yaptıran kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. İmar mevzuatına açıkça aykırı davranan KOMAŞ A.Ş., Sivas Belediyesi Başkanlığı ve Sivas Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü hakkında Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunduk. Sivas Belediyesi acilen bu kıyımdan vazgeçmelidir. Camilerde ibadetlerin bile yapılamadığı COVİD19 sürecinde, Cami adı altındaki bu alışveriş merkezi, kaçak yapılaşmasını derhal durdurmalıdır.” (agy) “Mimarlar Odası Ankara Şubesi görevini yapmıştır. İnşaat kaçaktır. Ruhsatsızdır. Meydanda imar plan düzenlemesi yoktur.Ruhsat alınmadan başlanılamayan kazı,hafriyat ,kazık temel imalatı yapılmıştır.Bu imalatları yapan KOMAŞ A.Ş. TCK md. 184’e aykırı işlem yapmıştır. Sivas’ın en gözde yerinde yapılan bu imalata göz yuman Sivas Belediyesi ve Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ‘de sorumludurlar. KOMAŞ A.Ş nedir ? Yüklenici durumunda olan bu şirket Diyanet Vakfının bir yan kuruluşudur. Yani imar planı olmayan adada inşaat ruhsatı almadan kaçak Cami yapılmasına onay veren ve başlatan Diyanet Vakfı’dır. Diyanet Vakfının Yönetim Kurulu Başkanı’ da Diyanet İşleri Başkanı’dır. Diyanet Vakfı Sayıştay denetiminden muaftır. Yani istediği parayı istediği yerde harcama yetkisi tanımıştır bu vakfa . Oh ne ala memleket, halktan topladığın paralarla kaçak inşaat yap ve bir de Müslümanlık’tan ,kul hakkı yememekten söz et. Kim inanır size. Gerçek müslümanlar sizin para tapıncınıza acırlar sadece. Kimlerin neden Diyanet Vakfı’nı kolladığı açıktır. KOMAŞ A.Ş ‘nin ortaklarına bir göz atalım; “KOMAŞ A.Ş.’nin ortakları kimlerden oluşuyor? Türkiye Diyanet Vakfı, Türkiye Vakıflar Bankası, TÜRDAV Holding, ÜLKER Gıda A.Ş. Et ve Balık Kurumu Mensupları Vakfı, TEMSAŞ A.Ş.” İşte bu tablo bile bize Diyanet Vakfı’nın bankalarla İnşaat iş kolundaki holdinglerle beraber aynı çıkar ve amaç için bir araya geldiklerini gösteriyor. Kocatepe Cami’sinin altındaki otoparkları işleten, ahlaki değerlerine uygun mağaza açan bu şirkettir. Ortakları hakkındaki söylentiler şu anki konumuz olmadığı için girmiyoruz ama araştırılırsa altında meşhur ortaklıkları görebiliriz. Bizim için önemli olan Halkımızın yararına mı çalışıyorlar yoksa din kisvesi altında rantsal paylaşım mı yapıyorlar. İşte bu noktada Sivas kaçak cami inşaatı önem kazanıyor.Eğer acilen bu inşaat durdurulmazsa; rantsal paylaşımın nasıl yapıldığı,kimlerin para kazandığını cami ve alışveriş merkezi bittiğinde, alışveriş merkezindeki dükkanların, kafeteryaların ve otoparkların verilmesinde görülecektir.
KOMAŞ A.Ş neden sizce bu inşaata alel acele başlamıştır. Çünkü amaç burada cami yapmak değil buradan rant elde etmektir. Önemli olan para kazanmaktır.Umurlarında mı tarihi doku bozulacak, Sivas’ın simgesi güzelim alan yok edilecek , burada inşaat alanı kazanılacak, parselde alışveriş merkezi,kafeteryalar ve otopark yapılacak. Etrafında bir sürü cami varken bu alana Cami yapmak masum bir talep değildir. Sayın Tezcan Candan Karakuş‘a kulak verelim. “Şimdi de Sivas’ın Tarihi Kent meydanının silüetini bozacak şekilde, herhangi bir şekilde ihtiyaç olmadığı halde, 9300 metrelik parsel yaratılarak, 16350 metrekarelik bir camii inşaatı planlanmıştır. Alana 500 metre yürüme mesafesinde ulaşılacak Kale Cami / Aliağa Camii / Yemenlioğlu Camii/ Recep Paşa Cami / Paşa Cami / Meydan Cami / Ulu Cami / Hoca imam Cami / Osman Paşa Cami / Sofi Yusuf Cami / Mehmet Paşa Cami / Abadan Cami/ Mevlana Cami / Şakir Bey Cami bulunmaktadır. Burada mesele, cami yapıyoruz adı altında ticari bir ünite yapılarak 800 yıllık Sivas tarihini yok etmektir” diyen Candan şöyle devam etti: ”Cami yapıyoruz diyerek, aslında caminin altına dükkanlar, kafeteryalar ve otopark yaparak cami adı altında alışveriş merkezi yapamaya niyetlenen ve toplumun dini duygularını sömüren bu anlayışı kabul etmediğimizi bir kez daha ifade ediyoruz. Mesele camii değil, altındaki dükkanlar, kafeterya ve otopark işletmesinden elde edilecek rantın paylaşımıdır. Cami alışveriş merkezi, ruhsatsız plansız bir şekilde kaçak başlamıştır. Covid 19 mücadelesinde, Sivas Belediyesinin önceliği kaçak ruhsatsız plansız, ibadet için değil, ticaret için açılan cami inşaatı mıdır?” Bu haberi okuyan bir vicdan sahibi insan bu camiye ihtiyaç olduğunu düşünebilir mi? Hayır. Bu kadar tarihi cami dururken ey Diyanet Vakfı neden Cami yapıyorsun? Neden tarihe saygısızlık yapıyorsun? Ey Sivaslılar siz nasıl bu cami inşaatına göz yumuyorsunuz? Yangından mal mı kaçırıyorsunuz? Olay açık, nettir. Bu sayın meslektaşımızın söylediği gibi bir rant paylaşımıdır. Buna göz yumanlar da en az inşaatı yapanlar kadar suçludur. 9300 m2 alan üzerine 16350 m2 cami inşaatı acilen durdurulmalıdır. Mahkeme kararı beklenerek bir taraftan inşaat devam etmemelidir. Tüm hukukçular bu konuda duyarlı olmalıdır. Tüm meslek odaları,demokratik kitle örgütleri , barolar bu konuda harekete geçmelidir. Halkçı Mühendis ,Mimar ve Şehir Plancıları olarak bizler Sivas’ta tarihsel dokunun tahrip edilmesine, kaçak yapılaşmaya , imar planı olmayan yere kaçak cami yapılmasına seyirci kalmayacağız. Takipçisi olacak, halkımıza ve meslektaşlarımıza karşı olan sorumluluğumuzu yerine getireceğiz. Çünkü biz doğanın,çevrenin, tarihi dokunun talan edilmesinin bir insanlık suçu olduğunu biliyoruz. Daima doğruyu savunuyoruz. Halkımızı bu konuda duyarlı olmaya ve Sivas’ın tarihine sahip çıkmaya çağırıyoruz.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.