1 Mayıs mücadelemiz emekçi halkın sınıfsız sömürüsüz dünya mücadelesinden bağımsız değildir.

1 Mayıs mücadelemiz emekçi halkın sınıfsız sömürüsüz dünya mücadelesinden bağımsız değildir.
01.05.2021
A+
A-

İşçi sınıfının müttefiki Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları olarak geleneğimizi sürdürüyor ve işçi sınıfımızın yanında yer alıyoruz. Mücadelemiz Tam Bağımsız Demokratik Laik Türkiye içindir.

İçi boşaltılan değerlerimize sahip çıkmak, savunmak ve bu uğurda mücadele etmek olmazsa olmaz koşulumuzdur. Hattımız ABD AB Emperyalizmine, Ortaçağcı Gericiliğe ve Şovenizme karşı mücadele hattıdır. Bu uğurda kaybettiklerimizi saygıyla anarak söze başlıyoruz.

1 Mayıs, 1886 yılında Şikagolu işçilerin 14-18 saatlik işgünü cehennemine isyan edip, 8 saatlik işgünü mücadelesini başlattıkları gündür.

1 Mayıs, gerçek anlamda birer cehennem olan fabrikalarda, madenlerde, inşaatlarda günde 15-16 saate varan sürelerde çalışan İşçi Sınıfının Uluslararası Birlik, Mücadele, Dayanışma Günü’dür.

1 Mayıs, ancak iş cinayetlerine kurban gittiklerinde Parababalarının medyasında yer alabilen İşçi Sınıfımızın ve Emekçi Halkımızın bayramıdır.

 

1 Mayıs Vahşi kapitalizmin kanlı yüzünü açıkça gösterdiği gündür.

1 Mayıs, işçi önderlerinin sınıf mücadelesinde ödün vermedikleri için, sınıf kardeşlerinin çıkarlarını korudukları için darağacına götürüldükleri gündür.

Dünyada 1 Mayıs İşçi Sınıfının Uluslararası Birlik Dayanışma ve Mücadele Günü olarak kabul edilir.

En önemli özelliği ırk, dil, din farkı gözetmeksizin tüm işçilerin kardeşçe benimsendiği gün olmalıdır. İşçi sınıfı birleştiricidir. İşçi sınıfı kendi çıkarlarının yanısıra tüm halkın çıkarlarını savunur. Bu nedenle 1 Mayıs İşçi sınıfının ve emekçi halkların çıkarları için mücadele ettikleri ortak gündür.

Ücretli köleliğin hâkim olduğu kapitalist ülkelerde 1 Mayıs mücadele günüdür.

Ancak ücretli köleliğe son verilen sosyalist ülkelerde İşçi sınıfının ve emekçi halkların bayramı olarak kutlanır.

Günümüzde Pandemi’yi öne çıkarak Halkımızı sokağa çıkmamaya mahkûm edenler, İşçi sınıfımızı ve müttefiki Mimar, Mühendis ve Şehir Plancılarını işyerlerinde, fabrikalarda, şantiyelerde, işletmelerde acımasızca çalışmaya mahkûm ediyorlar.

Ulusal ve sınıfsal sorunlarımızı unutturmak için her gün yeni bir oyun tezgahlıyorlar. Kıdem tazminatımıza göz dikiyorlar. Çaldıkları, çırptıkları paraların hesabını veremeyenler işçi sınıfımızı ve bizleri yoksulluk sınırının altında çalışmaya zorluyorlar. Öyle bir kıskaca sokuyorlar ki ya bizim koşullarımızda bizim istediğimiz süreler içinde çalışacaksınız, hatta hasta olmayacaksınız, karşı çıkarsanız işsizlik ve pahalılık cehenneminde yaşamaya devam edeceksiniz.

Sömürü düzenin acımasızca sürerken meslektaşlarımız dahil bütün emekçiler yoksulluk, işsizlik, esnek çalışma sistemi ve sömürünün en acımasızını yaşamak zorunda kalmaktadır.

 

Biz Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları da pozisyonumuz ne olursa olsun işverenler karşısında belirli saatte, belirli ücret karşılığında iş gücünü satan ücretli köleleriz.
Yani çıkarımız işçi sınıfının çıkarları ile ortaktır. Hatta bazı işyerlerinde işçilerin aldığı ücretin altında çalışan, asgari ücret verilmeyen, fazla mesai ödenmeyen, iş güvencesi olmayan meslektaşlarımız vardır.

 

Meslektaşlarımız; işyerlerinde, fabrikalarda, şantiyelerde sıkı bir denetim mekanizması oluşmadığı için işverenin iki dudağı arasında, onun her istediğini yapan pozisyondadır. Ancak işveren sıkıştığı zaman aklına biz geliriz. İş kazası olduğu zaman yargılanan, mahkeme kapılarında sürünen biz oluruz. O zaman meslektaşlarımızın işveren vekili olduğu akıllarına gelir ve sorumluluğu üzerlerinden atarlar. İşçilerin mesaileri belirlidir ama bizlerin mesaisi genelde işverenin verdiği işlerin bittiği saattir. Mesai kavramı keyfidir. Fazla mesai genelde verilmez. İşçilerin her ne kadar kısıtlansa da belirli bir sendikada örgütlenme hakları vardır. Ancak mühendisler kapsam dışı personel olarak gösterilerek sendikal haklardan yoksun bırakılırlar. Bu da mücadelemizin bir parçası olmalıdır. Kapsam dışı personel sayısı kısıtlanmalıdır.

Halkçı Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları diyoruz ki bu sömürü ve soygun düzeninizi başınıza yıkmak için işçi sınıfımız ile birlikte mücadele vereceğiz. Sosyal Güvenlik kurumu ve TMMOB arasında imzalanan Asgari Ücret Protokolü SGK tarafından tek taraflı fesh edilmiş özlük haklarımız meslektaşlarımızın almış olduğu ücretler TMMOB tarafından belirlenen asgari işe giriş ücretinin altında kalmıştır.

İşyerlerinde, fabrikalarda, işletmelerde, şantiyelerde örgütlü mücadele yürütebilmek için işkolumuzdaki sendikalarda birlikte mücadeleyi öreceğiz.

Biliyoruz ki önümüze, kafa ve kol emekçilerinin birliğini bozmak için kapsam dışı personel dayatmasını koyacaklardır. Ancak bizler işçi sınıfımız ile birlikte devrimci sınıf hareketini benimseyen ve mücadele veren sendikalarda mücadele edersek, sendika yöneticileri de kararlı davranırsa kapsam dışı personel sayısı en aza indirilerek meslektaşlarımızın da sendikalarda yer almasını sağlarız. O zaman Mimar, Mühendis ve Şehir plancıları bireysel sözleşme yerine toplu iş sözleşmesiyle hakkını aramış olur. İnsanca yaşayacağı ücret için sınıf kardeşleriyle birlikte mücadele ederler. O zaman işveren dilediği gibi bizleri fazla mesaiye zorlayamaz. Fazla mesai ücretlerimizi de ödemek zorunda kalırlar. Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının ücret politikası da bilgi birikimine, yeteneğine ve kıdemine göre, işyerlerinin özgül koşullarına göre belirlenir. İnsanca yaşayacağı ücrete meslektaşlarımız kavuşur.

İşçi sağlığı ve iş güvenliğini hiçe sayan emirlere uymak zorunda değiliz, uymamalıyız ve bu uğurda mücadele vermeliyiz. İşyerlerinden bu şekilde çıkarılan meslektaşlarımıza sahip çıkmalı ve dayanışmayı yükseltmeliyiz.

Kadın meslektaşlarımıza reva görülen aynı işi yapan erkek arkadaşlarından farklı ücret politikasına karşı çıkmalıyız. Kadın meslektaşlarımızın çocukları, hamile oluşları onların işyerlerinde çalışmalarının önünde engel olmamalıdır. İşveren İş yasasına uygun olarak kreşler açıp çocuklarımızın sağlıklı yaşamasını sağlaması için, kadın meslektaşlarımıza işyerlerinde uygulanan mobbing, taciz gibi durumlarda iş bırakma dahil olmak üzere mücadele edeceğiz.

Kadına yönelik şiddetle mücadelenin en büyük kazanımlarından birisi olan İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesini kabul etmiyoruz!

Bizler kadın erkek ayrımı yapılmadan işyerlerimizde onurlu bir gelecek için işgücümüzü satıyoruz. Bunun için ücretli köleliğe başkaldırmak bizlerin en doğal hakkıdır. Bu haklarımızı kullanmaktan kaçınmayacağız. İşyerlerimizde ulaşım, sağlık, beslenme gibi ihtiyaçlarımızın insana yakışır biçimde sağlanması, işyerlerimizde yapılan sağlıksız üretime karşı da halkımıza karşı sorumluluğumuz nedeniyle tavır almayı bilmeli ve halkı aydınlatmalıyız.

Bizler halkın dostları olarak mücadele hattımıza uygun şekilde bulunduğumuz her yerde yer altı ve yerüstü servetlerimizin peşkeş çekilmesine, halkımızın sağlıksız beslenmesine neden olan GDO’lu besinlere karşı, depremde yıkılan hasar gören binalar yerine sağlıklı, güvenilir, depreme dayanıklı binaların yapılmasına engel olanlara, malzemeden çalanlara karşı mesleki sorumluluklarımızı yerine getireceğiz.

Hiçbir baskı bizleri yıldıramaz. Bunun için mücadele hattımızdan ödün vermeden örgütlü mücadeleyi yükseltmeliyiz.

Unutmayalım onur yaşamdan değerlidir. Halkçı Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılar olarak vatan topraklarımızın kamu yararına değerlendirilmesi için ortak yaşam alanlarımızı savunmalı, doğamıza, çevremize sahip çıkmalı, tarihi değerlerimize, kültürel birikimimize sahip çıkmalı ve göz bebeğimiz gibi korumalıyız, yağmalanmasına izin vermemeli, bu uğurda mücadele edenlerin haklı davasına sahip çıkmalıyız.

1 Mayıs 2021 de yasak konan 1 Mayısa karşı bulunduğumuz her yerde teslimiyet bayrağını çeken, iktidarın baskısı karşısında geri adım atan sarı sendikalara, sözde demokratik kitle örgütlerine ve meslek örgütlerine değerlerimiz hatırlatılarak, bu politikadan vaz geçmeleri için mücadele vereceğiz.

Bizler devrimci değerlerimize sahip çıkmak sorumluluğu ile 8 Mart’ların,1 Mayıs’ların içini boşaltmak isteyenleri teşhir edip değerlerimizden ödün vermeyelim. Alanlarda, 1Mayıs Alanı Taksimde kitlesel 1 Mayıs için mücadele veriyoruz.1977 yılında işçi sınıfının kanıyla sulanmış olan Taksim meydanını Halkçı Mühendis Mimar Şehir plancıları olarak işçi sınıfının vatanı kabul ediyoruz. 1 Mayıs mücadelesinin Taksim de verilmesi gerektiğini savunuyoruz.

Hedefimiz İnsanca yaşam ücreti ile yaşamak, kamusal değerlerimize sahip çıkmak, birlik dayanışma ve mücadele günümüz de 1 Mayıs’a yakışan birliğimizi, gücümüzü göstermek, bizleri açlığa, yoksulluğa, sefalet ücretlerine mahkûm etmek isteyenlere karşı sınıf kardeşlerimiz ile birlikte mücadele bayrağını yükseltmektir.

Acil üretim ve hizmetler dışındaki hizmet ve üretime ara verilmeli, işçilere ücretli izin verilmelidir.

Tüm çalışan meslektaşlarımıza ücretsiz test, sağlık hizmeti verilmelidir. Aşı yapılmalıdır.

Tüm çalışanlar için COVID-19 iş kazası ve meslek hastalığı olarak kabul edilsin!

Kod 29 ve tüm işten çıkartmalar derhal yasaklanmalıdır.

Alın terlerimizden kestikleri işsizlik fonu kaynaklarının patronlara peşkeş çekilmesi derhal durdurulmalıdır.

Yeraltı ve yerüstü zenginliklerimizin yerli ve yabancı Parabalarının yağma ve talanına açılması derhal durdurulmalıdır.

Kazanca göre vergi alınmalı, asgari ücret üzerindeki tüm vergi ve kesintiler kaldırılmalıdır.

Halkımızın en temel ihtiyaçları olan elektrik, su, doğalgaz, iletişim faturalarında dolaylı tüm vergiler kaldırılmalıdır.

Halkçı Mühendisler Mimarlar ve Şehir Plancıları olarak örgütlenme hakkımızı savunmalı, mücadele etmeliyiz.

Tüm eğitim hayatında ve mesleki eğitimde eşit, parasız, demokratik ve bilimsel eğitim uygulanmalıdır.

Kendi gücümüzle işçi sınıfının gücünü birleştirmeliyiz.

İnsanca yaşam ücreti için, iş güvenliği ve işçi sağlığı için, sağlıklı ve güvenilir işyerlerinde çalışmak için 1 Mayıs’ta bizlerde mücadele etmeli, birliğimizi güçlendirmeliyiz.

Ücretli kölelik düzenine son verilmesi için mücadele etmeliyiz.

Bizi korona virüsünden, tüm halkımızla birlikte koruyacak olan sistem için an geçirmeksizin kavga vermeliyiz, örgütlülüğümüzü pekiştirmeliyiz.

Sorun açık, nettir. Demokratik Halk İktidarı kurulmadan insanlarımız kölelikten kurtulamayacaktır. Bunun için doğru hedefe, doğru mücadele hattında Elele, omuz omuza, kadın erkek ayrımı yapmadan mücadele vermeliyiz.

YAŞASIN 1 MAYIS KAHROLSUN ÜCRETLİ KÖLELİK DÜZENİ
Halkçı Mühendis Mimar ve Şehir Plancıları

 

 

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.